Uit tijdschrift «Ons Meetjesland», 1973, 6de jaargang, nr. 2

Genealogisch fragment
van de familie Van Damme te Eeklo

STAMREEKS :

A. JACQUES VAN DAMME, geboren te Eeklo de 10 februari 1767, peter: Jacobus Le houcq; meter: Anna Vermast (Parochieregisters, nr 156, fol. 3681, SA Eeklo); overleden te Eeklo, «in de boelaerstraet», de 20 juli 1831; gehuwd te Eeklo de 26 juli 1797 met JOANNE THERESE FARRE, dochter van Pieter en van Joanna Cornelia Crispyn (°Brugge, 24 september 1775 en † Eeklo, 10 januari 1852).

Betovergrootvader JACQUES VAN DAMME was onderwijzer te Eeklo en legde een dagboek aan ten tijde van de franse revolutie.  Hij was de zoon van SIMON JOSEPH VAN DAMME (°Eeklo, 11 augustus 1724 en †Eeklo, 18 april 1793) en van ANNA FRANCISCA BUYCK (°Eeklo, 2 mei 1728 en † Eeklo, 25 februari 1809).

Het gezin Jacques Van Damme-Farré telde negen kinderen, waaronder:

B. SERAPHINUS VAN DAMME (overgrootvader), ° 4 pluviose jaar VIII (=24 januari 1800) te Eeklo en er overleden de 12 oktober 1869, «69 jaer oud, ten zynen huize staende in de Boelaerstraete»; hij was gehuwd te Eeklo de 31 mei 1827 met ANTONIA FRANCISCA CASSIER dochter van Bernardus Jacobus en van Maria Van de Kodde (Van de Kotte); deze echtgenote (°Eeklo, 3 augustus 1801 en † Eeklo, 8 juni 1874) schonk hem eveneens negen kinderen, waaronder:

C. AUGUST FRANCIES VAN DAMME (grootvader), ° 10 april 1843 te Eeklo, «in de boelaerstraet» en overleden te Eeklo de 29 september 1921; hij was gehuwd te Lovendegem de 17 november 1875 met MARIE SYLVIE DE JAEGER, dochter van Fredericus en van Sophia Standaert; deze echtgenote (° Lovendegem, 26 november 1845 en † Eeklo, 17 februari 1912) schonk hem zes kinderen, waaronder Lionel Désiré, die hierna volgt.

AUGUST FRANClES VAN DAMME was fabrikant van gemengde weefsels in de Boelare.  Hij nam de textielfabriek over van Karel Neelemans, de broer van burgemeester Eduard Neelemans, aan de Tieltsesteenweg (sindsdien: de Etablissementen A. Van Damme).  August Francies Van Damme was van 1896 tot 1904 ook liberaal gemeenteraadslid van Eeklo (1).

D. LIONEL DESIRE VAN DAMME (vader), ° 21 september 1876 te Eeklo en de 5 september 1945 overleden te Etterbeek; hij was gehuwd te Eeklo de 15 april 1901 met MARIA FELICITAS LOCUFIER, dochter van Ange en van Jeannette Ecrevisse; deze echtgenote werd geboren te Eeklo de 10 februari 1873 en overleed er de 29 december 1952.

LlONEL DESIRE VAN DAMME was fabrikant aan de Tieltsesteenweg, werd in 1939 gemeenteraadslid en, bij koninklijk besluit van 10 februari 1939, burgemeester van Eeklo.  Zijn inhuldiging greep plaats op 19 februari 1939. Tijdens Wereldoorlog II door de Duitsers in zijn ambt geschorst, hernam hij zijn functie bij de bevrijding, op 15 september 1944.  Zijn gezin telde vier kinderen, waaronder:

E. JORIS AUGUST VAN DAMME (genoemd: GEORGES), ° 25 augustus 1907 te Eeklo en gehuwd te Temse de 10 mei 1930 met MARIE JOSE BOEL (° Temse, 12 augustus 1910), dochter van Jozef Frans en van Irma Francisca Roobroeck.  De heer JORIS AUGUST VAN DAMME is beheerder van de «Etablissementen A. Van Damme» te Eeklo en — door zijn huwelijk — tevens afgevaardigde beheerder van de scheepstimmerwerven Boel te Temse.  Van zijn voorouders erfde hij de belangstelling en de liefde voor geschiedenis, familie- en oudheidkunde.  In 1969 aanvaardde hij het «ridderschap in de orde van de Eeklose herbakkers».

Wilfried STEEGHERS.

(1) «Leden van den Stedelijken Raad: A. Van Damme, nijveraar.»
      — Dubbele Wegwijzer der Stad Gent en der Provincie Oost-Vlaanderen voor het jaar 1897. blz. 194. Terug naar de tekstLees en Verspreid tijdschrift Ons Meetjesland

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024