Uit tijdschrift «Ons Meetjesland», 1973, 6de jaargang, nr. 2

LANTARENPALEN
OF LICHTPUNTEN
TE BELLEM

 

Twaalf petroleumlantarens zorgden vroeger voor de straatverlichting op deze gemeente.  Ze bestonden uit een glazen kast die bevestigd was aan een gebouw of geplaatst was op een ijzeren paal, die tevens dienst deed als wegwijzer.  Ze waren meestal geplaatst op de bijzonderste verkeerspunten :

A. Op de wijk Markette

 1. nabij het huis Saelens, nu Van Nevel
 2. in de Lostraat, bevestigd aan de hekpaal van het hof Arthur De Vreeze
 3. tegenover het vroegere «hospice» (Van Caeneghem), nu gemeentehuis.
   

B. Op het Dorp

 1. in de Lindekens
 2. op het kruispunt Dorpweg en Kerkstraat, tegenover de ingang van het kasteel Stuivenberg (gesloopt omstreeks 1935) en waar zich nu de hoeve van de huidige burgemeester André Lootens bevindt.
   

C. Op de wijk Stuivenberg (kruispunt van de Moerstraat en de Dorpweg)

 1. halfweg de Kerkstraat, waar de straat vroeger een bocht maakte (nr 198)
 2. op het einde van de Kerkstraat (Brug-Zuid)
 3. op het einde van de Moerstraat die uitgeeft op de Brugse Vaart (laatste lichtpunt van het zuidelijke deel van de gemeente).

D. Aan de overzijde van het kanaal

 1. bij het kruispunt Voetwegel en Brug-Noord (Leikant)
 2. bij het begin van de Leistraat (huis Chabrand, nu Willems)
   

E. Op de wijk Altebij

 1. bij de splitsing Eksterstraat en Kloosterstraat
   

F. Op de wijk Pauwelsbos

 1. aan het ezelsstalletje van Jules Bakeland waar de Eksterstraat en de Stekelbeekstraat samen komen.

Omstreeks 1925-1926 werd deze verlichting vervangen door een elektrische.  Het onderhoud, aansteken en doven van de lantaarn gebeurde door een persoon die in de omgeving van de lantaarn woonde.  Hij ontving hiervoor van de gemeente een geldelijke vergoeding.  's Winters werden deze lantarens 's morgens om 5 uur aangestoken en weer gedoofd met het klaren van de dag.  's Avonds brandden ze van zonsondergang tot 22 uur.  's Zomers werden de lantarens niet aangestoken.

Ingezonden door de heer Wille Gustaaf, Lostraat, 87, Bellem.

Bellem 14-2-1973
STAFKEN.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024