Uit tijdschrift «Ons Meetjesland», 1973, 6de jaargang, nr. 2

DE KAPEL VAN DE VOORDE

Te Waarschoot op de wijk Hoge Voorde, bij de splitsing van de baan en de landweg die naar de hoeve Coddens leidt staat een mooie kapel.  De kapel staat op veertien m2 grond die vroeger toebehoorde aan de heer Alfons Verstraete.  De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart heeft een fraai torentje, maar de klok moet bij herstel­lings­werken zoek geraakt zijn.  In de voorgevel is een steen gemetseld: P. Van Vlaenderen.  1893.  Werkman.

Precies 80 jaar geleden werd deze bidplaats opgericht.  De oudste bewoners van de wijk vertellen nog over P. Van Vlaenderen.  Hij woonde in een huis, rechtover de hoeve Verstraete: het staat er nog altijd, maar is nu onbewoonbaar.  Petrus Van Vlaenderen hield er winkel.  Hij verkocht drijfzelen, koebanden, vlegelkappen, potten, pannen, snoepgoed en gedroogde haring en ook brood.  Hij bevoorraadde zich in het naburige Sleidinge; zijn waren haalde hij met een hondenkar, bespannen met drie felle trekhonden.  Marie Raes, zijn meid, stond hem flink ter zijde.  Als ze op het Eeksken kwamen, ging ze voor de dieren water halen in een kommetje dat achteraan de kar bengelde.  Marie Raes trouwde later met Edward Pauwels; haar laatste dagen sleet ze, nog niet zo lang geleden, in het klooster te Waarschoot.  De oudsten vertellen dat de schooljongens zongen:

«En ziet ge Pier Lowie
Dan ziet ge zijn Marie
Hij rijdt naar Sleine om potten
Alom te doen pipi».

Petrus Van Vlaenderen was «nen brave vent en zeer christelijk».  Hij vatte het plan op een kapel te bouwen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart.  De moeders van de Voorde steunden hem in zijn opzet.  De Voorde is een verre wijk met grote boerendoeningen en kortwoonsten.  De schoonste plek om te bouwen zou in de draai zijn, in de hoek van de hoeve, bewoond door de kinderen De Muynck.  Stina, Dees en Gust waren vereerd met dat voorstel.  Hun eigenaar Alfons Verstraete wilde graag een plaatsje afstaan.  De waarde van de grond beliep 50 fr., het gebouw zelf zou 750 fr. kosten.  C. Verleye deed het lood- en zinkwerk voor 24,97 fr., Ivo Paelman schilderde voor 55,40 fr.  P. Van Vlaenderen was fier over zijn werk.  Iedereen mocht het weten en de nakomelingen ook dat hij, een werkman, een kapel had gebouwd in 1893.  Voor de goede man waren de kosten te hoog.  Victor De Craene, gekend om zijn dienstvaardigheid, kwam hem te hulp.  Ze richtten een tombola in, die in zitting van 28 april 1897 werd toegestaan en door de gouverneur werd goedgekeurd.  De loten werden aan 10 centimen verkocht en er werden er 4000 uitgegeven.  Pieter was de man om ze aan de man te brengen, want hij leurde met zijn winkelwaren.  Hij kreeg 1,50 fr. per dag om ze aan te bieden.  Het resultaat was dat hij er 3611 verkocht, wat hem 213 fr. opleverde en een overschot gaf van 148,10 fr. voor de kapel.

De kapel van de Voorde, op de wijk Hoge Voorde te Waarschoot.
Foto L. Vereecke.

In elk geval de kapel van de Voorde staat er nu 80 jaar.  Stina De Muynck klepte het klokje 's zondags na de middag.  De Voordenaren kwamen er bidden, dat waren hun vespers.  Rond de jaren 1900 kende de kapel van de Voorde een grote volkstoeloop vooral met Kapellekenskermis, de zondag na Onze-lieve-Heer Hemelvaart.  Dan werd er gezongen en gebeden rond de kapel.  De neringdoenden van 't dorp kwamen hun klanten trakteren.  Bijna in ieder huis werd bier geschonken en sterke drank.  «Keysers Muziek» kwam spelen op een verhoog, opgetimmerd in de hoek van Geirnaerts boomgaard.  Victor De Craene kwam met zijn turners de plechtigheid opluisteren.  De pastoor van Waarschoot kwam die dag preken in open lucht op een tafel die Geirnaert aanbracht.  Door de Gastelakken kwam de priester naar de Voorde gewandeld.  Zijn toehoorders luisteren, in 't gras gezeten of op de haag geleund:

«De rogge staat lang
De meiskes zijn krank
En de jongens zijn vrank.»

Dat werkte natuurlijk op de lachspieren van de jonkheid van de Voorde.  De heiligenbeelden van Onze-Lieve-Vrouw en van St. Jozef zijn ondertussen bij het H. Hartbeeld geplaatst.  Voor St. Maurus staat een oud opschrift: «De H. Maurus wordt alhier in de kapel op de wijk Voorde vereerd en aanroepen tot troost van menige mensen die gekwollen zijn met siaticawaters, lamheid in armen en benen, rugpijn, rhumatisme en veel andere uitwendige kwalen des lichaams.  Hij is de toevlucht in sterfte en ook in ziekte der dieren».

Nu nog houden de Voordenaren hun kapel in ere.  In de meimaand komen ze er met velen devoot de paternoster bidden.  Goedwillige vrouwen verzamelen jaarlijks geld voor het Vennootschap van de H. Maurus.  De afgestorven leden krijgen een mis en in de Maurusdagen is er een dienst voor alle afgestorvenen in de kerk van Beke.

Mevrouw Leytens, opvolgster van Stina De Muynck, heeft de kapel opgefrist en netjes geverfd.

L. VEREECKE.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024