Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1974, 7de jaargang, nr. 1

BELANGRIJK !

De nummers 2 en 3 van deze jaargang zijn persklaar en zullen zeer spoedig volgen.

Jarenlang hebben wij het leesgeld op 150 fr. kunnen handhaven, doch dit is nu niet langer mogelijk.  De ongehoorde stijging van de papierprijzen, de posttarieven, de druk- en andere onkosten, dwingen ons de jaarlijkse bijdrage op 200 fr. vast te stellen.  Ongetwijfeld zal niemand, die ons tijdschrift kent, zich daarover verbazen...

DE UITGEVER.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2023