Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1974, 7de jaargang, nr. 1

Voorhistorische vondst
te Raverschoot, Eeklo

Voorhistorische vondst

Reeds dikwijls is er twijfel geuit over het al dan niet bestaan van Romeinse bewoning.  De Romeinse vondsten gedaan te Balgerhoeke en later overgemaakt aanhet Gruuthuse museum te Brugge, worden nog door verschillende personen als onbetrouwbaar beschouwd voor wat betreft de herkomst.  Persoonlijk meen ik dat er wel romeinse bewoning was te Eeklo en wel om volgende redenen: in 1946 werden door Buyse Paul, wonende in de Hospitaalstraat, bij het maken van een put in de «lochting», enkele romeinse munten gevonden.  De eerste vrije dag gingen Buyse Paul, Bafort Paul en ondergetekende de put verder uitgraven, wij vonden nog enkele munten en twee groenachtige flesjes met stopsels.  Munten en flesjes werden meegegeven aan onze toenmalige leraar geschiedenis, dit voor onderzoek.  Dit was zeer positief.  De munten en flesjes dateerden uit de 3e eeuw na Kristus.  Flesjes en munten bevinden zich nog in private handen.  Mochten deze worden overgemaakt aan het museum te Eeklo het zou een historische schenking zijn.  Het was wel spijtig dat er wegens de beperkte plaats in de «lochting» maar een put kon worden gemaakt van ongeveer 1 m2.

Was er twijfel over de Romeinse bewoning, dan waren de geschiedkundigen overtuigd dat er van voorhistorische bewoning geen sprake kon zijn.  Onlangs is door de heer Paul Rijckoort, wonende Tieltsesteenweg te Eeklo een Silex-bijl gevonden te Raverschoot 6.  Deze dateert uit de Neoliticumperiode, ongeveer 3000 jaar vóór Kristus, waarschijnlijk een door ruilhandel verkregen exemplaar.  De afmetingen zijn: hoogte 20,5 cm., de breedte van 8,7 cm. naar 6 cm., de dikte 5 cm., kleur is licht bruin met donkere gedeelten.  Als men ter plaatse van de vondst op het terrein verkenning gaat doen, ziet men dat de omstandigheden tot bewoning er gunstig waren: de zandrug die over Raverschoot loopt, met daarbij de natuurlijke waterloop de Lieve.

Dank aan de heer Oscar Lippens, Gentstraat te Lembeke voor de datering van de vondst.  Foto Joris De Maertelaere.

ROMANO TONDAT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024