Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1974, 7de jaargang, nr. 1

GRAFELIJKE HONDENMERKTEKENS
IN HET MEETJESLAND

Niet alleen behoorden tot de gewone rechten van de Heer, de vrijheid op de vogelrij, visserij en de jacht, maar tevens was het verboden, zelfs voor het magistraat inbreuk te plegen op deze rechten zonder de toestemming van de opper­jager van de graaf.

In tijden van vrede, kwamen de graven regelmatig jagen in het Meetjesland.  Een jager was vroeger nog minder dan nu, niet voor te stellen zonder jacht­honden.  Aldus waren er in verschil­lende dorpen honde­koten voorzien, welk onderhoud — het zogenaamde «hondebroot» —, ten laste viel van de onderdanen van de Heer.

Om nu echter de jachthonden van de verschillende Heren uit elkaar te houden, droegen de dieren op hun zijde of soms ook wel op de kop een goed zicht­baar kenteken.

In het Rijksarchief Brugge - Fonds Van der Gracht d'Eeghem nr. 90, bevindt zich een archiefstuk waarop een 130-tal «marcken van d'honden» voorkomen.  Bedoeld stuk dateert van 1729 en is een kopie naar het origineel van 1618.

Onder deze 130 tekens bevinden er zich een 4-tal welke aan Meetjes­landse gemeenten toebe­horen.  Wat natuurlijk niet uitsluit dat er meerdere gemeenten onder ressor­teerden.  Zo bijvoor­beeld moest Kaprijke ook bijdragen in de onder­houds­kosten van Eekloos honde­koten.

Waarschijnlijk was het analoog met de andere plaatsen; dienaangaande konden we echter geen gegevens vinden.

1 - merk v.d. graaf van Vlaanderen, 2 - Eeklo, 3 - Evergem, 4 - Maldegem, 5 - Nevele.

Het grootste deel van deze tekens zijn wille­keurig genomen, in enkele gevallen is er een klank­ver­band of werd de eerste letter genomen van de plaatsnaam.

E. DE SMET.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024