Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1974, 7de jaargang, nr. 3

BOEREN- EN ANDERE WIJSHEDEN...
en over de mensen die ze vertelden.

Maurice Decock werd geboren te Maldegem-Kleit (Papinglo) op 6 september 1914, dus amper een maand na 't uitbreken van de eerste wereldoorlog.  Sedert zijn prille jeugd woont hij niet ver van zijn geboortehuis, te Adegem Maasbone, daar in de nabijheid van de mooie, rustige Kampelheuvel.

Hij is één van die luimige boerenfilosofen die u, met een onbewogen gezicht, op een amusant-originele manier hun grond­waar­heden verkondigen of hun kluchtige beleve­nissen vertellen.

Hieronder enkele van zijn beschouwingen over het leven van de mens.

* * *

Iets dat vooral van toepassing was voor de oudere generaties van onze buiten­mensen doch dat heel wat minder of zelfs niet meer geldt voor de heden­daagse Meetjeslanders:

«Op tien jaar komt de wijsheid aan,
Op twintig moet gij vrijen gaan.
Op dertig moet gij zijn getrouwd,
Want veertig is hiervoor te oud.
Op vijftig begint gij te zakken
Op zestig voelt ge ongemakken.
Op zeventig gaat de wijsheid af,
En tachtig leidt u naar uw graf.
De negentig kunt gij wel beleven,
Maar honderd staat op niemands hoofd geschreven !»

In verband met de tweede, derde en vierde versregels weze vermeld dat Maurice pas op zijn 44e trouwde met Clarisse Van Daele, een lief buurmeisje waar hij al jaren een oogje op had.

Dat kwam zo: toen Clariske achttien jaar was en Maurice, een flinke zes en twintigjarige jonkman, haar de eerste keer om verkering verzocht, vonden haar ouders en zij zelf dat ze nog veel te jong was.  Maurice had geduld, en tien jaar later (de jongste wereldoorlog was er tussen gekomen !) ondernam hij een tweede poging.  Dit maal met succes !  Doch toen oordeelde Clariske dat hij toch veel te lang gewacht had...  Na een verloving die bezadigd-weg zeven jaar lang duurde — tussen vrijen en trouwen komt er heel wat zien voor een boeren­mens ! — volgde eindelijk de beslissende stap, die geen van beiden beklaagd heeft, doch die tot hun spijt met geen kinderen gezegend werd.

Commentaar van Maurice: 't is nooit te laat om dingen te doen die goed zijn !...

* * *

Een uiting van nuchter boerenverstand:

«Als g'op twintig jaar niet schoon zijt, op dertig niet sterk,
op veertig niet slim,
en op vijftig niet rijk...
dan zult ge't nooit meer worden !»
 

* * *

En hier nog een synthese van het mensenleven:

«Een mens heeft :
— twintig jaar om te groeien,
— twintig jaar om te bloeien,
— twintig jaar om zich te vermoeien,
— en twintig jaar om te rusten...
      (... en dan zijt ge 't ver gaan zeggen !)»
 

* * *

Maurice en zijn vrouw hebben niet slecht geboerd...  Ze hebben hun schaapkes op 't droge !

Een twaalftal jaren geleden lieten zij zich op het ouderlijk hof een mooi landelijk huisje bouwen dat zo goed past in die schilderachtige omgeving.

Lichamelijke tegenslag zette Maurice er toe aan in 1972 gebruik te maken van de landbouw-saneringspolitiek en op rust te gaan.  Dat belet hem niet smakelijk zijn zelf gerolde sigaretjes te roken, verder over 't leven te filosoferen en gezapig zijn vertellementen ten beste te geven.

En voor Clarisse: het onderhoud van haar kraaknette woning, een mooie, goed verzorgde «blommenhof» en een wei waarin drie lenige berggeitjes ronddartelen... eenvoudige dingen waar ze met stralende ogen blij om is en fier mag over zijn.

Als 't God belieft hebben ze beiden nog veel gelukkige jaren te goed...

M.V.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024