Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 3

BIDPRENTJES, ROUWBRIEVEN EN PRENTKAARTEN

Het gebruik bidprentjes uit te reiken bij begrafenissen bestaat in Vlaanderen sedert ongeveer 170 jaar. Men kent een exemplaar van de familie Vercruysse te Kortrijk uit 1805.  Aanvan­kelijk waren het enkel de zeer rijke en vooraan­staande personen die een "gedachtenis" kregen.  Sommige prentjes waren van perkament, zelfs met de hand gekleurd, of zeer mooi gegraveerd.  In Nederland en het Antwerpse zijn er oudere exemplaren, want van daaruit heeft het gebruik zich verder over Vlaanderen verspreid.  Na 1830 worden de bidprentjes bij ons talrijker; maar nog in 1890 waren er verschillende arbeiders­families die zich een dergelijke uitgave niet konden veroor­loven.  Mooie litho's en getekende portretten komen voor in de tweede helft van de 19e eeuw.  Na 1900 werd het gebruik van bidprentjes hier algemeen.

Zeer beknopte, gedrukte overlijdens­berichten (= de oudste vorm van de rouwbrieven) duiken sporadisch op vanaf 1700.  Vaak zijn het stevige, grijze kaartjes, van klein formaat, zoals in het Brugse op het einde van de 18e eeuw.  Ons huidig model van rouwbrief verschijnt pas omstreeks 1830, maar gedrukt op zeer fijn en dun papier, voorzien van een uiterst smal rouwrandje.  Het gebruik rouwbrieven te versturen bij elk overlijden dateert in onze dorpen pas van omstreeks 1960... en dan nog !...

De oudste prentkaarten zijn hier verschenen in 1892.  Zij kwamen op in Frankrijk en Italië.  Ansichten van vóór 1900 zijn bij ons vrij zeldzaam.  De bloeiperiode van de prent­kaarten in ons land lag tussen 1900 en 1920; het gehalte van de foto's was toen ook in veel gevallen zeer goed.  Tussen de beide wereld­oorlogen kregen wij vooral "bruine" prent­kaarten, waarvan de kwaliteit soms heel wat minder was.  Sinds 1950 is het gebruik van ansichten fel afgezwakt.

Al de hoger genoemde druksels en kaartjes worden nu fel door de vele verzame­laars nagejaagd...

A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024