Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1978, 11ste jaargang, nr. 1

BIJ HET TIENJARIG BESTAAN VAN
«ONS MEETJESLAND»

«Ons Meetjesland» viert zijn tienjarig bestaan.

Bij deze gelegenheid lijkt het ons niet ongepast enkele statistische gegevens naar voor te brengen.

GLOBALE CIJFERS

In de veertig uitgaven, die van '68 tot '77 het licht zagen, bood het tijdschrift zijn lezerspubliek het volgende aan:

- 1.326 pagina's tekst en illustraties
-    353 artikels
-    447 reprodukties van foto's, kaarten, plannen, enz.

Hierin zijn noch de reklames van de eerste jaren begrepen, noch de illustraties en teksten die op de omslagbladen voorkomen.

open boek

ONDERWERPEN

De behandelde onderwerpen kunnen, in grote trekken, als volgt onderverdeeld worden:

- "Mededelingen" (meestal kleine artikeltjes bestaande uit mededelingen,
oproepingen, aankondigingen, "vraag en aanbod", enz. vanwege uitgever
en redaktie
80 Art.
-   Algemene of bijzondere aspekten van het vroeger leven 10 Art.
- Gemeente-geschiedenis 47 Art.
- Geografische geschiedenis, historische aardrijkskunde 16 Art.
- Toestanden, gebeurtenissen, anekdoten 15 Art.
- Beroepsbezigheden, vrijetijdsbesteding 14 Art.
- Munten 12 Art.
- Godsdienstig en kerkelijk leven 11 Art.
- Bijgeloof, legenden  5 Art.
- Onderwijs, schoolleven, volkswijsheden 11 Art.
- Rijmpjes, gedichten, toneelspelen 11 Art.
- Figuren uit de wereld van de kunst, letteren, wetenschappen, volkse figuren, enz 41 Art.
- Instellingen, verenigingen 20 Art.
- Families, groepen 11 Art.
- Dieren, planten 7 Art.
- Gebouwen, monumenten, bouwkunst 31 Art.
- Etymologie 5 Art.
- Allerlei 6 Art.

PLAATSGEBONDENHEID

In het kader van de plaatsgebondenheid der artikels zien de tien eerste jaargangen er als volgt uit :

-   105 artikels hebben betrekking op gans het Meetjesland, of zijn van aard al de lezers aan te belangen.
- 22 artikels betreffen twee of meer gemeenten.
- 21 Meetjeslandse gemeenten werden bedacht met artikels welke hen uitsluitend betreffen, n1. Eeklo (80 art.), Waarschoot (27 art.), Adegem (16 art.), Bassevelde (13), Aalter en Bellem (elk 11), Maldegem en Knesselare (elk 10), Boekhoute en Zomergem (elk 6), Watervliet (5), Kaprijke, Sleidinge en Ursel (elk 4), Lembeke en Sint-Jan-in-Eremo (elk 3), Assenede en Sint Laureins (elk 2), Evergem, Ertvelde en Ronsele (elk 1).
- 8 andere gemeenten kwamen niet aan bod: Lovendegem, Merendree, Middelburg, Oosteeklo, Oostwinkel, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman en Zelzate.
- 4 gemeenten van buiten het Meetjesland maakten ook het voorwerp uit van eksklusieve artikels: Nevele (4 art.), Hansbeke, Oostburg (Nederland) en Vosselare (elk 1 art.).

Voor de afbakening van het Meetjesland werden de volgende grenzen genomen: Nederlandse grens, kanaal Gent-Terneuzen, Gentse ringvaart, kanaal Gent-Brugge, provinciegrens West-Vlaanderen.  Tot dit grondgebied behoren — geheel of gedeeltelijk — 29 gemeenten van vóór de jongste fusie.  De stad Gent, met zijn smalle industriestrook aan de linkeroever van het kanaal naar Terneuzen, werd buiten beschouwing gelaten.

Tot daar, in cijfers uitgedrukt voor de betrokken domeinen, het overzicht van de eerste tien jaargangen.

Thans staan we voor een nieuw decennium.  Wij zijn er zeker van dat «Ons Meetjesland» verder zal blijven beantwoorden aan de verwachtingen van zijn lezers.

M.V.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024