Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1979, 12de jaargang, nr. 1

BOUWKUNDIG  ERFGOED
TE  WAARSCHOOT

Rattekasteel

Het boek "Bouwkundig erfgoed te Waarschoot" is van de pers gekomen.  Het is zeer royaal uitgegeven op zwaar, glanzend papier en voorzien van 432 illustraties.  Vanaf heden kan het afgehaald worden op het gemeen­tehuis te Waarschoot, aan de kostende prijs van 650 fr. per exemplaar.  Het telt niet minder dan 400 pagina's.

Indien gewenst kan het boek ook worden toegestuurd, na betaling door overschrijving op postcheck­rekening nr 000-0025238-18 van het Gemeente­bestuur te Waarschoot, of op rekening 090-1453000-87/01/999999 bij het Gemeente­krediet van België.  De prijs bedraagt dan 670 fr. per exemplaar, verzen­dings­kosten inbegrepen.

Van de oplage van 1000 ex. werden er reeds méér dan 700 verkocht.  Het werk wordt zeker niet herdrukt.  En na 1 augustus 1979 zal de prijs gevoelig verhoogd worden...

Separator

De auteur van dit boek is Romano Tondat.

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024