Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1979, 12de jaargang, nr. 1

LEVENSBESCHOUWINGEN

  't Leven is een strijden
een kamp om het bestaan;
niet gespaard door 't lijden
leert men zich door 't leven slaan

Toch zal men 't aanvaarden
wat het ook slechts biedt;
't leven heeft zijn waarde
zelfs zo men meestal schaduw ziet

Want het schenkt menige stonden
van een bovenaardsch genot
dat geluk heelt vele wonden
en verzoent ons met het lot

Als men eindelijk moegestreden
legt het hoofd voor altijd neer,
loof dan God in uw gebeden
voor uw leven, dank uw Heer

St.-Laureins    10.01.1943
† M. Verbeke

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024