Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1979, 12de jaargang, nr. 4

"SCHIMP- OF BIJNAMEN"

EEN STIEFMOEDERLIJK BEHANDELD
HOOFDSTUK IN ONZE FOLKLORE.

Het is opvallend, hoe weinig aandacht prominente folkloristen tot op heden aan de schimp- of bijnaam hebben besteed. Is het uit vrees voor het kwetsend karakter dat men, naar onze mening althans ten onrechte, gemeenlijk aan deze vorm van titulatuur toeschrijft of spruit het voort uit de moeilijkheid die zich veelal voordoet om aan de bijnaam de passende officiële naam te koppelen, waardoor men dit nog braakliggend terrein onaangeroerd laat ?

Grosso modo kan men de "lapnaam" of "bijlap" zoals hij te onzent genoemd wordt enkel terugvinden in het gesproken woord.  Uitzonderingen bevestigen de regel... en met veel geduld en een grote dosis geluk, zijn we erin geslaagd meer dan tweehonderd XIXde-eeuwse namen te verzamelen, die ons op de een of andere wijze over een bepaalde eigenschap van de persoon in kwestie toelichten en ze van hun identificatie te voorzien.  In tegenstelling tot de gangbare normen, zijn al de bijnamen afkomstig uit Eeklose archiefbronnen (1)

Met voldoening hebben we kunnen vaststellen, dat onze voorzaten niet zozeer, of laten we maar zeggen nagenoeg nooit, hun medemensen in hun onvolmaaktheden troffen, waardoor de vooringenomen vrees dan ook ongegrond blijkt, maar dat het meestal gaat om een pure uiting van de fantasierijkdom van de toenmalige volksmens.

Vandaar ook, dat de bijnamen soms tot zelfs in officiële stukken zijn weer te vinden.

Doorgaans werd teruggegrepen naar het beroep, de naam van de moeder, een karaktereigenschap of een fysisch kenmerk, zonder daarom krenkend te zijn.

Het gebruik van de bijnaam was soms zo eigen aan een ganse familie, dat ze die twee, drie generaties lang meedroeg.  Te Eeklo kennen we zo de stam "paeters", "de rooze", "zoetens", "thé" e.a.  Terwijl "lotjen zé" zelfs op doek vereeuwigd werd en dit omwille van zijn bijnaam.

 

"Lotjen Zé", alias Camiel Eduard VAN DE GEJUCHTE.
Reproduktie naar een schilderij.
Fotoverzameling C. Van Den Bouchaute

Alfabetische lijst van personen, met hun bijnaam in cursief.

BAUWENS Lionel Lucien; Tamboer, markt- en volksliederenzanger, °Eeklo 15 dec. 1892.
CAMPE Joseph; de witten, leurder, °Eeklo 25 aug. 1886.
CATHELYN Maria Emilia; Emelie de Prest, °Kaprijke 22 maart 1881.
CLAEYS Julien; Riteco, jutewever, °Rijsel 12 feb. 1893.
CLAIS Cyriel; Kasse Bultinck, arbeider, °Brugge 7 april 1887, genoemd naar zijn stiefvader Seraphien Bultinck.
COPPENS Aloïs; den dos, wever-herbergier, °Eeklo 30 aug. 1863.
COPPENS Henri; prins, metser, °Eeklo 23 feb. 1873.
COUDENYS August; Guste Klasse, varkenskoopman, °Eeklo 30 sept. 1851.
COUDENYS Charles Louis; charles closse.
COUDENYS Eduard; klosken, wever-varkenskoopman, °Eeklo 20 feb. 1853.
D'AUBIOUL August; Bosse Toeters, veekoopman-herbergier, °Eeklo 28 dec. 1851.
D'AUBIOUL Francies; Toutters, slachter-veekoopman, °Eeklo 18 juli 1879.
D'AUBIOUL Philippe Leopold; Fliepe Toeters, beenhouwer-veekoopman, °Eeklo 15 aug. 1856.
DECOURTIS Regina; Ziene dijke, koopvrouw in vodden, °Eeklo 29 aug. 1849.
DE CUYPERE Raymond; Ramon Schacht, varkenskoopman-poeldenier, °Eeklo 28 juli 1834.
DE BAETS August; Guste Schaepers, landarbeider, ° Adegem 2 mei 1863.
DE BAETS Bernard; Bijntjen, magazijnknecht, °Eeklo 2 aug. 1876.
DE BAETS Charles-Louis; wieten, arbeider, °Eeklo 14 mei 1864.
DE BIE August; Blaase de bie, herbergier, °Eeklo 4 feb. 1842.
DE BIE Seraphien; Blaase, fruit-voddenkoopman, °Eeklo 12 sept. 1875
DE BRABANDER Joseph Jacques; de Krulle, leurder, °Brugge 20 jan. 1874.
DE BRUYCKER Charles-Louis; charles peze, arbeider, °Eeklo 13 juni 1875.
DE BUCK Charles-Louis; Loden Buyck, landbouwer-varkenskoopman, °Eeklo 3 aug. 1868.
DE BUYSER Bernard; nantjen zwingelaars, winkelier-leurder, °Eeklo 1 feb. 1854.
DE BUYSERE Charles-Louis; Louis meulebroeck, arbeider, °Eeklo 6 mei 1885.  Naar zijn moeder Octavia Maria Meulebroeck.
DE VISSCHER Camiel Prudent; Tiete, stoomtuiggeleider, °Eeklo 17 jan. 1863.
DE VLIEGER Francies; Batte, wever, °Eeklo 26 aug. 1872.
DE VLIEGER Isidoor; den Ouden, arbeider, °Eeklo 18 april 1877.
DE VOS Camiel; den Dok, scheerder, °Eeklo 12 jan. 1873.
DE VOS Joseph; de Rosten, volder, °Eeklo 3 jan. 1867.
DE VOS Louis; de Neve, bediende, °Eeklo 3 juli 1878.
DE VOS Marie Louise; Louise uit De Pluime, herbergierster, °Eeklo 17 juni 185I.
DE VRIENDT Petrus; peetjen Mussche, dienstknecht, °Eeklo 26 feb. 1858.
DE WAEGENAERE Alphonse; fons Dycke, vellenkoopman, °Eeklo 3 aug. 1888.
DE W AEGENAERE Victor; Kotjen Dyke, vellenkoopman,°Harelbeke lokt. 1862.
DE WAEGENAERE Victor; Dycke, vellenkoper, °Eeklo 5 juli 1884.
DE WISPELAERE Camille; Cies Buysse, arbeider, °Eeklo 17 juni 1873.
DE WISPELAERE Kamiel; Buysse, ijzerdraaier, °Eeklo 22 juli 1891.
DE WITTE Eduard; Gaze, wever, °Eeklo 12 sept. 1835.
DHERCKERS Charles-Louis; Beierman, arbeider, °Eeklo 27 jan. 1868.
DHONDT August; Pille, landarbeider, °Eeklo 18 juli 1866.
DIERICKX August; Tiete bomme, bakkersgast, °Eeklo 22 nov. 1889.
DIERX Emma; Emma den Hollander, °Adegem 8 dec. 1877.
DOBBELAERE Alois; Alois Pat, smidsgast, °Eeklo 13 juli 1866.
DOBBELAERE August; Vitelotjen, handelaar, °Zomergem 15 okt. 1860.
DOBBELAERE Pauline Mathilde; Mathilde Prise, °Eeklo 4 dec. 1851.
DOBBELAERE Petrus Alois; Pries, voerman, °Eeklo 18 feb. 1865.
DYSSERINCK Desiré; naartjen Dyselinck, °Eeklo 4 sept. 1836.
EGGERMONT Hippoliet; Poliet Dycke, paardenslachter, °Eeklo 17 aug. 1840.
GABRIEL August; Guste machiene, handelaar in naaimachines en fietsen, °Scheldewindeke 22 juni 1851.
GAYET Alphons; Set, arbeider, °Eeklo 2 dec. 1876.
GAYET Kamiel; Set, °Adegem 9 aug. 1881.
GEIRNAERT Charles-Louis; Kobekke, werkman, °Eeklo 13 maart 1867
GERNAEY Peter Jacobus; Kobus, landbouwer, °Eeklo 24 nov. 1853.
GILLIS Alexander Gustaf; Gustaf Pinte, vlasbewerker, °Eeklo 31 jan. 1893.
GILLIS August; Gusten pinte, koopman in konijnen, °Eeklo 25 okt. 1853.
GILLIS Camiel; camiel pinte, arbeider, °Eeklo 13 aug. 1869.
GILLIS Charles-Louis; charles pinte, vlasbewerker, °Eeklo 27 sept. 1859.
GILLIS Petrus; pinte, konijnenkoopman, °Eeklo 12 sept. 1855.
GILLIS Prudentia; petaater loege, herbergierster, °Bassevelde 11 okt. 1865.
GOETHALS Francies; frans vanden Bossche, fruitverkoper, °Eeklo 18 juni 1866.
GOOSSENS Camiel; de pauw, jachtopziener, °Adegem 12 juni 1880.  Naar zijn moeder Hortentia de Pauw.
JACOBS August Joseph; de Rooze, leurder, °Eeklo 22 mei 1874.
JACOBS Helena; Lena de Rooze, °Eeklo 25 sept. 1875.
JACOBS Louis Joseph; de Rooze, meubelmakersgast, °Eeklo 12 sept. 1889.
JACOBS Theophile; de Rooze, arbeider, °Eeklo 14 dec. 1869.
JACOBS Theophiel; de Rooze, vellenbewerker, °Eeklo 12 nov. 1875.
JACOBS Theophiel; de Rooze, dienstknecht, °Eeklo 13 dec. 1881.
JOKKE Sophia Christina; Marie Laman, ° Eede (Zeeuws Vlaanderen) 12 maart 1858.  Marie: naar haar moeder Marie van de Veire, Laman: naar haar echtgenoot Charles-Louis Lemang.
LAMPAERT Charles Victor; wijffels, metser, °Eeklo 11 dec. 1880.  Naar zijn moeder Wijffels Pelagie.
LAMPAERT Theophile; Thé Wijffels, wever, °Eeklo 13 april 1873.
LEHOUCQ Karel Lodewijk; 't manneken, handelaar, °Eeklo 22 okt. 1838.
LIPPENS Alphons; d'hooghe, landarbeider, °Eeklo 28 april 1871.  Naar zijn moeder Dhooge Rosalie.
LIPPENS Arthur Joseph; de witten wevers, smidsgast, °Eeklo 25 dec. 189l.
LIPPENS August; gusten Dhooge, leurder, °Eeklo 23 aug. 1868.
LIPPENS Eugenie Vincentia; de sergant, herbergierster, °Eeklo 12 okt. 1832.
LIPPENS Louis Baptist; D'hooghe, arbeider, °Eeklo 4 juli 1888.
LIPPENS Marie Louise; wieze D'hooge, herbergierster, °Eeklo 23 juni 1866.
LIPPENS Marie Louise; D'hooge, °Eeklo 20 nov. 1887.
LIPPENS Petrus; petrus Slock, landbouwer, °Eeklo 28 dec. 1870.
LIPPENS Rosalie Melanie; Rosalie wevers, herbergierster.
LIPPENS Sophie; Sophie wevers, herbergierster, °Eeklo 23 maart 1826.
LONQUEVILLE Kamiel; mielken den maldegemschen, wever, °Maldegem 29 maart 1886.
PAEPE Francies Bernard; cies de Naeyer, zwingelaar, °Kaprijke 28 aug. 1867.  Naar zijn moeder De Nayer Theresia.
PAUWELS Louis; Louis Voelde, bakkersgast, °Eeklo 5 maart 1868.
PAUWELS Petrus; Plekke, arbeider, °Oosteeklo 3 maart 1864.
SAELENS Jan Baptist; tieste kaaters, arbeider, °Zomergen1 26 feb. 1853.
SAMIJN Jean Pierre; jan den held, bediende, °Roubaix 26 okt. 1869.
SCHELSTRAETE René; den scheeven, schoenmakersgast, °Eeklo 28 mei 1877.
SIMOEN Vital; postuurken, voddenkoopman, °Roeselare 2 nov. 1878.
SINJAN Paulina; Gentsche pauline, °Gent 1 maart 1856.
SPEECKAERT August; Guste Leene, metser, °Eeklo 23 mei 1854.
SPEECKAERT Henri; muizeken, arbeider, °Eeklo 22 feb. 1885.
SPITTAEL Arthur; arthur Verhoest, schoenmaker-gareelmaker, °Eeklo 24 okt. 1875.
STANDAERT Alphans Antone; de witten, metser, °Eeklo 28 jan. 1876.
STANDAERT Charles; de zwarten, hovenier, °Eeklo 3 mei 1877.
STEGHERS Octave; Stijn Streuvels, verzekeringsagent, °Eeklo 15 jan. 1889.
TEERLYNCK Marie Therese; therese de Pauw, °Kaprijke 2 dec. 1865.
TEUGEMAN Seraphina; Irma Blink, °Hoofdplaat 28 nov. 1871.
THIEBERGIN August Bernard; stant tiepergem, wever-herbergier, °Eeklo 6 nov. 1838.
TOURNY Marie-Louise; Mietjen Paul, °Eeklo 5 juni 1856.
VAN BEYLEN Joanna; nette van Belle, °Gent nov. 1866.
VAN BRANTEGHEM Aimé August; Latte, slachter, °Eeklo 7 mei 1874.
VAN DAMME Alphons; de kok, scheepslosser, °Eeklo 2 okt. 1878.
VAN DE GEJUCHTE Antoon; tonne Zoetens, metser, °Eeklo 18 aug. 1838.
VAN DE GEJUCHTE Bertha; Bertha Thé, herbergierster, °Eeklo 24 feb. 1870.
VAN DE GEJUCHTE Camiel Eduard; Lotjen Zé, wever, °Eeklo 6 juni 1862.
VAN DE GEJUCHTE Clementine Marie; Zoetens, °Eeklo 6 juni 1875.
VAN DE GEJUCHTE Cyriel Bernard; naeilde jee, naalde Zé, metser, °Eeklo 3 aug. 1878.
VAN DE GEJUCHTE Gustaf; Gustaf Zoetens, slachter, °Eeklo 17,juni 1859.
VAN DE GEJUCHTE Jules; Jules Thé, beenhouwer-veekoopman, °Eeklo 14 maart 1866.
VAN DE GEJUCHTE Louis; 't Jetsen Boute, winkelier, °Eeklo 3 aug. 1848. Naar zijn moeder Boute Antonia.
VAN DE GENACHTE Alois August; paeters, arbeider, °Eeklo 21 jan. 1871.
VAN DE GENACHTE Alphons; paeters, arbeider, °Eeklo 21 okt. 1889.
VAN DE GENACHTE Alphons Antone; fans Kek, veekoopman, °Eeklo 24 feb. 1865.
VAN DE GENACHTE Camiel; Kabon, fruitverkoper, °Eeklo 20 jan. 1883.
VAN DE GENACHTE Camiel Theophiel; paeters, fruitverkoper, °Eeklo 16 sept. 1879.
VAN DE GENACHTE Celestijn; stien paeters, wever, °Eeklo 23 juli 1864.
VAN DE GENACHTE Charles Louis; paeters, vlasbewerker, °Eeklo 14 mei 1880.
VAN DE GENACHTE Charles Louis; charles Naes, schoenmaker, °Eeklo 2 dec. 1868.
VAN DE GENACHTE Charles Louis; paeters, fruitverkoper, °Marcq-en-Baroeul 21 nov. 1872.
VAN DE GENACHTE Emiel; paeters, hovenier, °Eeklo 22 mei 1886.
VAN DE GENACHTE Gustaaf; paters, °Eeklo 6 feb. 1880.
VAN DE GENACHTE Gustave; paeters, °Eeklo 11 dec. 1879.
VAN DE GENACHTE Joannes; paeters, arbeider, °Eeklo 30 jan. 1883.
VAN DE GENACHTE Julie Sophie; fiete, °Eeklo 2 juli 1867.
VAN DE GENACHTE Leonie Marie; paeters, °Eeklo 25 jan. 1879.
VAN DE GENACHTE Louis; Louis paeters, metser, °Eeklo 1 maart 1858.
VAN DE GENACHTE Louis; paters, arbeider, °Eeklo 26 feb. 1882.
VAN DE GENACHTE Louis Francies; paeters, wever, °Eeklo 16 jan. 1885.
VAN DE GENACHTE Louis Joseph; Maenus, veekoopman, °Eeklo 13 sept. 1882.
VAN DE GENACHTE Petrus Francies; Late minica, Laate mineka, veekoopman-slachter, °Eeklo 15 maart 1868.
VAN DE GENACHTE Petrus Leopold; pierre Ceq, beenhouwer, °Eeklo 24 nov. 1863.
VAN DE GENACHTE Richard Arthur; Richard Kek, veekoopman, °Eeklo 4 mei 1868.
VAN DE GENACHTE Seraphien; Fien paeters, leurder, °Eeklo 12 mei 1852.
VAN DEN AVIJLE Julian; den ouden vijle, arbeider, °Eeklo 14 mei 1870.
VAN DEN BERGHE August; de zwarten, herbergier, °Eeklo 8 nov. 1872.
VAN DEN BERGHE Gustaf Emiel; boone, leurder, °Brugge 14 feb. 189l.
VAN DEN BERGHE Eduard; Boerken Bakkers, varkenskoopman, °Eeklo 29 april 1857.
VAN DEN BERGHE Pieter; boone, reizend muzikant, °Hooglede 8 dec. 1858.
VAN DEN DRIESSCHE Clara; clara medar, °Eeklo 5 maart 1881.
VAN DEN DRIESSCHE Elodie; Ele medaar, °Eeklo 1 juni 1870.
VAN DEN DRIESSCHE Emiel Cornelis; voet, arbeider, °Eeklo 4 sept. 1885.
VAN DEN DRIESSCHE Henri; De Bautere, wever, °Eeklo 3 mei 188l.
VAN DEN DRIESSCHE Jules; jules voet, stoelvlechter, °Eeklo 15 sept. 1882.
VAN DEN NESTE Alphons Henri; fons Geirnaert, schoenmaker, °Eeklo 7 sept. 1887.  Naar zijn moeder Geirnaert Melania.
VAN DEN NESTE Joseph; 'tjef Stolle, grondarbeider, °Eeklo 25 sept. 1872.  Naar zijn moeder Stolle Coleta.
VAN DE PUTTE Ferdinand Joseph; Jef Bert, varkenskoopman, °Eeklo 19 juni 1878.
VAN DE PUTTE Jan Bernard; Nart putte, landbouwer, °Sint-Laureins 21 dec. 1875.
VAN DE PUTTE Laurent; Lauran bert, voerman, °Eeklo 3 juni 1876.
VAN DER BRUGGEN Calixtus; calus, herbergier, °Zaffelare 6 okt. 1838.
VAN DER HAEGEN Camiel; Muilken, arbeider, °Eeklo 29 feb. 1884.
VAN DER LINDEN Alois; Alois Linde, voddenkoopman, °Eeklo 11 juli 1885.
VAN DER LINDEN Elonore; Vere Linde, °Eeklo 7 maart 1887.
VAN DER SCHUEREN Emiel; den beul, metser, °Eeklo 4 maart 1879.
VAN DER SCHUEREN Petrus; Peere verschuere, landarbeider, °Eeklo 30 juni 1836.
VAN DE VOORDE Ignatius; naasken, wever, °Eeklo 22 juli 1842.
VAN DE WALLE Clemence; Mance Mey, °Eeklo 18 mei 1865.
VAN DE WOESTIJNE Eduard Leonard; Eduard Lagey, vellenbewerker, °Eeklo 13 april 1882.  Vervorming van moeders naam Delagaye naar Lagey.
VAN DE WOESTIJNE Julian; Jules Stijne, stoomtuiggeleider, °Eeklo 24 juli 1865.
VAN DE WOESTIJNE Leonie; stijne, kleermaakster, °Eeklo 22 april 1884.
VAN DE WOESTIJNE Prosper; Ritecotjen, meubelmaker, °Eeklo 31 maart 1889.
VAN GYSEGHEM Willem; den scheeven, schoenmaker, °Eeklo 20 mei 1892.
VAN HAMME Jan; Jan Cattoir, vlasbewerker, °Eeklo 24 juli 1858.  Naar moeder Cattoir Rosalie.
VAN HAVERBEKE Aloïs; alois Seveer, landbouwer, °Eeklo 14 sept. 1866.
VAN HAVERBEKE Pieter; Pier Seveer, mulder, °Eeklo 17 mei 1863.
VAN HIJFTE Clementina; Cleme paepe, herbergierster, °Eeklo 17 mei 1873.
VAN HIJFTE Gustaaf; gust paepe, arbeider, °Eeklo 18 dec. 1875.
VAN HIJFTE Henrie Emiel; Henri paepe, arbeider, °Eeklo 18 mei 1886.
VAN HIJFTE Mathilde; thielde crijn, °Eeklo 19 jan. 1867.
VAN HULLE Nathalie; Poere, herbergierster, °Eeklo 22 sept. 1866.
VAN LANCKER Camiel; Camiel Lancke, herbergier, °Eeklo 10 jan. 1869.
VAN MEENEN Frederic; Prinse smet, arbeider, °Eeklo 22 sept. 1847.
VAN MEENEN Seraphien; Thijs smet, leurder regenschermen, °Eeklo 24 aug. 1844.
VAN MEENEN Theophiel; thijs, arbeider, °Eeklo 16 sept. 1875.
VAN OOST August; de witten, bakker-herbergier, °Adegem 21 okt. 1879.
VAN OOTEGHEM Frans Jozef; Barne van Ooteghem, arbeider, °Brugge 26 mei 1869.
VAN OVERBERGHE Alfons; schele fons, landarbeider, °Eeklo 2 juni 1873.
VAN OVERBERGHE Charles Louis; den ouden, koopman in bosgrond, °Eeklo 22 jan. 1854.
VAN OVERBERGHE Pieter; perre manus, varkenskoopman, °Eeklo 1 april 1850.
VAN OVERMEIRE Mathilde; thielde den boer, herbergierster, °Eeklo 16 sept. 1869.
VAN QUEKELBERGHE Francies Aloïs; aloïs Kweekels, °Eeklo 27 jan. 1862.
VAN SCHEVENSTEEN Charles Louis; vermast, veekoopman, °Eeklo 16 okt. 1880.  Naar zijn moeder Vermast Clementina.
VERBIEST Theophiel; Theel, landarbeider, °Mendonk 17 maart 1875.
VERCAUTEREN Camiel Emanuel; Kaene, metser, °Eeklo 12 april 1867.
VERCAUTEREN Richard; Rispe, °Eeklo 16 okt. 1879.
VERHAS Camiel; den scheven, arbeider, °Eeklo 16 sept. 1869.
VERHASSELT August; Gust de penne, veedrijver, °Eeklo 17 nov. 1846.
VERHASSELT Bernard; plekke, kloefkapper-herbergier, °Eeklo 16 juni 1836.
VERHASSELT Camiel; penne, voerman, °Eeklo 12 mei 1885.
VERHASSELT Prosper; penne, arbeider, °Eeklo 19 sept. 1895.
VERHEECKE Eduard; Ede Praet, arbeider, °Adegem 26 sept. 1863.
VERHEECKE Josephine; Praet, °Eeklo 22 juli 1885.
VERHEECKE Petrus; peetje Praet, arbeider, °Adegem 15 mei 1866.
VERHEYE Eduard; Goor, arbeider, °St.-Laureins 30 sept. 1871.
VERHOEVEN Alfred; Kozen Versluys, metser, °Eeklo 22 sept. 1876.
VERHOEVEN Desiré; Versluys Desiré, metser, °Eeklo 22 okt. 1870.
VERLE Rosalie; dikke dose, °St.-Laureins 29 sept. 1880.
VERMEIRE Petrus; de rosten, landarbeider, °Eeklo 7 maart 1862.
VERNAET August; des zoons, brouwersgast, °Eeklo 16 mei 1871.
VERNAET Clemence; Mance van Sterres, °Eeklo 28 dec. 1873.
VERNAET Desiré; Dees Lagey, voerman, °Eeklo 2 nov. 1858.  Naar zijn moeder Delagaye Hortencia.
VERSELDER Constantin; Co, koopman, °Zomergem 11 nov. 1871.
VERWEIRE Victor; Toor van niet, landarbeider, °Lembeke 22 feb. 1869.
VOET Jerome; den baron, stoomtuiggeleider, °Eeklo 9 aug. 1864.
WALLAERT Ignatius; Naes, hovenier, °Eeklo 16 feb. 1864.
WIEME Antonia; tonia Speeckaert, °Eeklo 24 juni 1845.  Naar haar moeder Speeckaert Livina.
WILLEMS Henri; sperre, vlasbewerker, °Adegem 22 sept. 1862.
WILLEMS Irma; Irma Sperre, °Eeklo 22 jan. 1881.
WILLEMS Seraphin; sperre, °Adegem 10 april 1848.
WULGAERT Desiré; Decuren de smuister, wever, °Eeklo 24 jan. 1842.

ERIK DE SMET.

__________________________

(1) SAE Modern, ongeklasseerd archief. Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024