Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1980, 13de jaargang, nr. 1

BIJLAGE: ONS MEETJESLAND 1980-1

Waarschoot, datum als postmerk.

                 

Aan allen die Priester-Dichter
BASIEL DE CRAENE
(1880-1956) bij de Honderdste Verjaardag
van zijn geboorte willen herdenken...

    - geboren te Waarschoot (15.4.1880)
- stichter van de Vlaamse Poëziedagen.

De eerste uitgave «Basiel De Craene, 20 jaar na zijn dood...!) (1976), kende een groot succes.  Niet alleen in Waarschoot, maar in heel Vlaanderen en zelfs verder in het land was er een grote belangstelling.  Ook het letterkundige BRT-programma «Boeket» van 22.1.77 wijdde uitgebreid aandacht aan dit initiatief.  Zeer verheugend was verder de interesse door de Nederlandse Koninkl. Bibliotheek te 's-Gravenhage (Den Haag) betoond.

Daarom nemen de «Vrienden van Basiel De Craene, zaliger» samen met de culturele vereniging «Godsdienstig en Heemkundig Erfgoed, v.z.w.», ter gelegenheid van de Honderdste Verjaardag van de geboorte van de priester-dichter een nieuw en enig initiatief, zonder winstoogmerk.

Binnenkort verschijnt een uitgave van het beste oorspronkelijk prozawerk van B. De Craene, getiteld: «Mozes, de Volksmenner bij een Landverhuizing».  Het thema van dit boek, de worsteling van een volk op zoek naar zekerheid en eenheid, is ook nu nog bijzonder actueel.  Het boek wordt uitgegeven op wit mat macopapier, formaat 13,5 cm bij 21 cm, gebonden, en op ongeveer 200 blz.  Deze zeer verzorgde, kunstvol geïllu­streerde uitgave, bevat bovendien een inleiding van dichter Frank Meyland die B. De Craene van nabij heeft gekend.  Het boek werd dichter bij de tijd gebracht, taalkundig bewerkt en in de hedendaagse spelling gezet, door Rijksinspecteur Gilbert De Bruycker, van de Vereniging Algemeen Nederlands v.z.w.  Vrijwel alle medewerkers werkten gratis.  Daardoor kunnen we het boek tegen de prijs van 375 fr. aanbieden, inclusief verzendingskosten.  Voor onderhoud en herstel van de Waarschootse kapelletjes, ontvangt de medewerkende vereniging 20 fr. per verkocht exemplaar.  Wie intekent vóór 15 april 1980 wordt in het boek in een afzonderlijke lijst vermeld.  De belang­stel­lenden gireren 375 fr. op postcheckrekening:

  000-0613670-48 van
DE MUYNCK GILBERT
Nijverheidsstraat, 32,
9950 WAARSCHOOT

Nadien kost het boek 450 fr.

Gelieve op de strook te vermelden: «B. De Craene. Mozes...», het gewenste aantal exem­plaren en naam en adres in drukletters.  Het boek verschijnt in de zomer van 1980.  De oplage is beperkt.  Er volgt vast geen herdruk.  Deze uitgave wordt officieel voorgesteld tijdens de Vlaamse Poëziedagen (sept. '80) te Deurle en op het Gemeentehuis te Waar­schoot (juni 1980) onder auspiciën van de Gemeentelijke Cultuurraad.

  De Vrienden van «B. DE CRAENE, ZALIGER»
en «Godsdienstig en Heemkundig Erfgoed v.z.w.»

Verantwoordelijke uitgever: De Muynck G., Nijverheidsstraat, 32, 9950 Waarschoot.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2023