Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1981, 14de jaargang, nr. 1

ENKELE OORLOGSHERINNERINGEN

Enkele maanden terug kreeg ik van de heer De Keukeleire uit St.-Andries een fotonegatief van een Duits spoorwegkanon, het fameuze spoorwegkanon dat op het einde van de Tweede Wereldoorlog vanuit Eeklo de stad Gent beschoot.  Het werd bij de uitgevoerde beschietingen wisselend opgesteld.  Enkele keren bij de overweg aan de Boelare.  Verscheidene daken werden zwaar beschadigd en enkele muren scheurden door de luchtverplaatsing, veroorzaakt bij het afvuren der zware kalibers.

Duits spoorwegkanon

Bijkomende historische gegevens nopens het Duitse verdragende kanon door de "Argyll and Sutherland Highlanders of Canada" genomen te Sluiskil en in het station van Eeklo gefotografeerd.

Zwaar 28 cm-kanon van de Duitse "Heeres-Eisenbahn Artillerie Abteilung 702".  Dit ijzerbaankanon heeft op 2 september de streek van Calais verlaten.  Zij gebruikte haar laatste meegevoerde munitie om Gent te beschieten (van uit Eeklo).  Volgens de officieren van "Queens" schoot dit kanon zelfs zeer goed...  Anderzijds kan men er zich thans, zoveel jaren later, over verbazen waarom geen geallieerde jachtbommenwerpers werden ingezet om op een paar geschikte plaatsen de spoorweg Eeklo-Zelzate onbruikbaar te maken, waardoor het spoorwegkanon ergens in een klein gebied zou vastgezeten hebben... de Britse inlichtingsagenten in het nog bezet gebied (namelijk te Eeklo) zouden niet nagelaten hebben de juiste standplaats van het spoorwegkanon te melden, en weinig Typhoonpiloten zouden met hun raketten een zo groot doelwit gemist hebben...
(Blz. 10 uit "De lange, hete zomer van 1944", door J. De Vos - Gent.)


Deze herinneringen werden nog levendiger bij het kort daarop ontvangen van enige foto's uit de nalatenschap van wijlen Josepha Impens, overleden op 6 september 1979, in leven de echtgenote van Jozef Verschoote.  Ik heb ze leren kennen toen ze de winkel had juist naast de bakkerij Jocqué op de Tieltsesteenweg.  "Zefaatje" was altijd een opgeruimd en sympathiek vrouwtje, klein van gestalte maar met een groot hart.  Een van die foto's laat de eerste Canadese soldaten zien die Eeklo binnen kwamen.  De gelegenheidsfotograaf was Kamiel Verschoote, die de foto nam aan de woning, Tieltsesteenweg 94, op 14 september 1944.  Omstreeks die periode meenden wij, de "bende van de Moeie", ook onze inbreng te moeten doen, wij hadden al strooibriefjes van de geallieerden, die een Franse en Engelse tekst weergaven, in het Nederlands vertaald, er enkele exemplaren van overgeschreven en ze in een paar brievenbussen gestoken.  Nu moesten wij goed opletten want de Duitsers waren er nog.  De ene maakte de andere op.  We zaten met spanning naar de eerste geallieerden te wachten, toen we hoorden vertellen dat de eerste soldaten aan de vernielde brug te Veldekens waren aangekomen.  Met een vijftal van ons gingen we langs Nieuwendorpe over de brug die over de Eeklose Vaart lag, die aan het Wambuis in het Schipdonkkanaal uitmondde, zo verder op.  Wij moesten die weg nemen omdat wij meenden dat de ingegraven Duitse mitrailleurpost aan de brug van het Leiken - Tieltsesteenweg - nog niet was vertrokken.

Toen onverwacht enkele obussen werden afgeschoten die op enkele honderden meter van ons in het open landschap ontploften, raakten we wel enkele ogenblikken in paniek.

Nooit heb ik geweten op welke rekordtijd we terug op "de route" kwamen naar de schuur van de afspanning van Herman De Vent-Maria Coeyer, waar nu de heer Peckstadt woont.  Deze schuur was dikwijls ons toevluchtsoord.

Keren we terug naar de foto, deze geeft een historisch ogenblik weer, namelijk de intrede van de eerste Canadese soldaten langs "de route", of de huidige Tieltsesteenweg.

De eerste Canadese soldaten in Eeklo

Deze eerste militairen kwamen dan aan op de 14de september 1944, over Veldekensbrug zo langs "de Route" en de Koning Albertstraat naar het centrum van Eeklo.

Als bewijs hogergenoemde foto.  De persoon links is mij onbekend, zoals trouwens nog enkele.  De jonge vrouw te zien met de rug is Regina Tondat.  Juist naast haar hoofd links is een gedeelte van de helm te zien van de eerste soldaat tussen de deur en het verste venster ziet U de tweede Canadese militair, gehelmd en met het Brenwapen op de schouder.  Een derde soldaat ziet U gehelmd achter de man met de pet.  Het aantal militaire verkenners was vier, waaronder een onderofficier.

Op de foto ziet U naast Regina Tondat twee kinderen staan, deze rechts op klompen maar zonder kousen is de auteur van dit artikel.

De opening naast de huizen was de "slag" die naar de meersen van het oude gesticht liep.  Langs deze weg ging de "bende van de Moeie" dikwijls naar het Leen.  Deze "slag" werd ook gebruikt om enkele "lochtingen" uit de buurt te bereiken.  Op het einde van deze weg, aan het Leiken, lagen in het water zware balken, veelal enkele tientallen centimeter onder het water, voor ons een veilige oversteekplaats tegen de dikwijls achter ons jagende boeren.

De eerste Canadese soldaten trokken door de Koning Albertstraat naar het centrum van Eeklo.  Omdat ze bij het inkomen van de Stationsstraat beschoten werden, trokken ze zich langs dezelfde weg terug naar Veldekens.  's Anderendaags op 15 september 1944 kwam een groot aantal geallieerden over Balgerhoeke en door de Leopoldlaan - Molenstraat zo naar het centrum van Eeklo.

Romano Tondat.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024