Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1981, 14de jaargang, nr. 1

logo


TEN GELEIDE

Reeds jaren kan ons tijdschrift verschijnen zonder het lidgeld te verhogen, ook nu blijft het bedrag van 300 fr. behouden.
Het is vooral door het trouw blijven van onze leden en hun inbreng dat dit allemaal mogelijk is.
Honderden Meetjeslanders maken zich terecht zorgen over de teloorgang van ons volkskundig patrimonium.
Daarom is het dan ook dat heemschutwerking, waaronder inventarisatie, belangrijk wordt.  Personen die daar graag willen aan meewerken worden van harte verwacht.

Mocht U van mening zijn dat aan ons tijdschrift verbeteringen kunnen worden aangebracht of dat onze werking nog meer aandacht zou vergen, schrijf ons dan gerust uw mening hoe U dit ziet.  Uw schrijven wordt door de redaktieraad onderzocht en krijgt zeker een antwoord.

Om het administratief werk van "Ons Meetjesland" enigszins te verlichten, gelieve uw bijdrage voor 1981 bij ontvangst van dit nummer te willen overschrijven door middel van het bijgevoegde formulier.

Voor de omslag werd de gekleurde afbeelding van de Eeklose Herbakker genomen, omdat het "Herbakken" te Eeklo hoe langer hoe meer aandacht krijgt.  Niettegenstaande men beweert dat dit alles een legende zou zijn, wijzen verscheidene aspekten toch op een historisch verleden.

Ik ben ervan overtuigd dat dit allemaal is gegroeid uit het feit dat de graaf van Vlaanderen, Eeklo stad maakte en het een zeer bevoorrechte keure gaf om deze kern te laten uitgroeien tot een expansief handelscentrum.
De graaf wilde daarmee de arrogantie en de macht van de Heren van Maldegem neutraliseren, ja ze zelfs breken.
Na heel wat zoekwerk wordt het steeds duidelijker dat de Eeklose Herbakker de beste bakker was omdat hijzelf dubbel werd gebakken.

Het artikel zal verschijnen in een van de volgende nummers.  Om deze redenen hebben wij besloten voor 1981 en 1982 deze omslag te nemen.

De uitgever,
Romano Tondat.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024