Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1982, 15de jaargang, nr. 4

HEEMMUSEUM EN ARCHIEF VAN HET
MEETJESLANDS CULTUURLEVEN

Sinds jaren bestaat in de Raamstraat te Eeklo een Heemmuseum dat tot stand kwam en beheerd wordt door de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer-Eeklo.  Het bevat een aantal curiosa, gebruiksvoorwerpen en gereedschap van oude, vaak verdwenen ambachten.  Het museum is te eng behuist en er ontbreekt plaats voor het bergen van grotere zeldzame museumstukken.  In overleg met het Eeklose stadsbestuur wordt naar een grotere, wellicht definitieve vestiging uitgekeken.

Onder impuls van Lucien Lampaert werd in het Heemmuseum de Bibliotheek van het Meetjesland opgericht met de bedoeling het literaire en wetenschappelijke werk van Meetjeslandse schrijvers te verzamelen.  Met de jaren werd het - dank zij de vele schenkingen een waardevolle verzameling.  We doen langs deze weg dan ook een oproep tot de Meetjeslandse auteurs en uitgevers om een exemplaar van hun werk aan het museum af te staan.  Het catalogeren van de bibliotheek is bijna rond, zodat eerlang de catalogus zal kunnen verschijnen.  We houden de lezers op de hoogte en zullen ook jaarlijks een lijst van recente aanwinsten publiceren.

Maar de bibliotheek bevat veel meer dan alleen maar boeken.  Uit legaten, erfenissen en schenkingen kwam ons een unieke collectie documenten in bezit zoals weekbladen, affiches, programma's, archiefboeken, folders en andere publicaties, mémoires, foto's, brieven, verslagen etc. die een interessant licht werpen op het cultuurleven in Eeklo en ons Meetjesland van de 19de en 20ste eeuw.  Belangrijke schenkingen werden ons gedaan door Georges Jocqué, Fons Van Mossevelde, door de families Verhasselt en recent nog Baelde-Roegiers, die we langs deze weg hartelijk willen bedanken.  Door deze aanwinsten was het noodzakelijk de benaming van de bibliotheek te veranderen in Archief voor het Meetjeslands Cultuurleven, waarin we cultuur in de ruimste zin interpreteren.

Het is de bedoeling van dit archief een bron te maken waaruit plaatselijke heemkundigen en geschiedschrijvers kunnen putten, een instrument dat ter beschikking staat van vele geïnteresseerden.

Veel ligt nog op zolders of berust ontoegankelijk in privé-archieven.  Daarom doen wij een beroep op de lezers.  Mocht u uw verzameling eens "kuisen" of indien u een nalatenschap te beurt valt, gooi a.u.b. niets weg.  Een document dat u waardeloos lijkt kan voor anderen interessant zijn.  Bij verhuis of overlijden wordt vaak veel weggesmeten.  Laat niets verloren gaan.  Ook archieven van (verdwenen) verenigingen zijn welkom.

Als u iets weg te schenken hebt of uw zolder wilt opruimen, contacteer Antoine De Boever (tel. 091-77.13.26), Tondat Romano (tel. 091-77.11.42) of Paul Van De Woestyne (tel. 091-77.64.46).

P. Van De Woestyne
V.V.V. Eeklo

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024