Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1982, 15de jaargang, nr. 4

OPROEP

DE PERS IN EEKLO

In verband met een studie over de drukpers in Eeklo en een overzicht van de plaatselijke weekbladen richten wij een dringende oproep tot de lezers van Ons Meetjesland.

Het is bijzonder moeilijk degelijk werk daarvan te maken als we geen inzage hebben van een aantal Eeklose weekbladen waarvan we het bestaan afweten maar waarvan we niet weten of er nog exemplaren van bestaan.  Nu zijn er van enkele titels wel losse nummers, soms ook hele jaargangen, aanwezig in Rijks- of Universiteitsbibliotheken in Brussel, Antwerpen, Leuven, Gent, het Eekloos Stadsarchief, bet Archief voor het Meetjeslands Cultuurleven en enkele privé-archieven, waartoe we toegang hadden.  Maar over veel weekbladen weten we weinig of niets.  Hier volgt een lijst van titels met de periode van verschijnen:

1848- De Eecloonaar: over de periodes 1848-1862, 1874-1881, 1893-1920, 1922-1927 ontbreekt alle informatie.
1864-1891
1865-1869
1867-1932
1872
1874-1887
1878-1890
1889-1899
1890-1912
1890-1898
1894
1894
1895-1913
1900
1900
1902-1908
1907
1910
1912-1939
1912- ?
1912
1921-1931
1921-1922
1925-1935
1930-1937
1933-
1936-1951
1936-1940
   ?   -1940
1940-194?
1949
1952-
Annoncenblad
Het Meetjesland
Gazette van Eecloo en het district
Eekloo's Weekblad
De Meetjeslander
De Vaderlander
De Beurs
De Stad Eecloo
Het Welzijn
Het Volksbelang
De Katholieke Volksstem
Recht voor Allen
Ons laatste woord
Vrank en Vrij
Jan Rechtuit
Annoncenblad
De Sportduif
De Toekomst
Het Vaderland
De Klaroen van 't vrije Noorden
De Noordster
Het Licht
Het Liberale Noorden
De Burgersstem
Sint-Vincentiusbode
Ons Blad
Storm
Middenstands-Burgerblad
Kamp
Meetjeslands Advertentieblad
De Stad Eeklo

Als je een exemplaartje van één van die weekbladen ergens goed opgeborgen of achteloos op zolder liggen hebt, wil je ons dan alstublieft contacteren.  Misschien wil je wel een hoop oude weekbladen kwijt en dan kunnen ze terecht in het Heemmuseum en Archief voor het Meetjeslands Cultuurleven (Raamstraat).  Ofwel wil je ze ons wel eens ter inzage bezorgen en krijg je ze ongeschonden terug.  In het ander geval springen we wel eens binnen om alles netjes te bekijken.  In alle geval zou je ons een enorm plezier doen als je ons kon helpen.  Gooi eens een briefje binnen of bel naar Paul Van De Woestyne, Tieltsesteenweg 12, Eeklo - Tel. 091-77.64.46.  Met dank.

R.T.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024