Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1983, 16de jaargang, nr. 1

EEN EIGENAARDIG GEBRUIK ?!...

In het zeer rijke familiearchief van oud-burgemeester Leon Van Haele uit Oostwinkel bevinden zich enkele merkwaardige documenten die we tot nu toe nog in geen enkel ander archief aantroffen.  Naast de gewone Staten van Goed, verkavelingen en processtukken, verkopingen enz. vonden we er een Vlas brief omme de personen die vlas ghegijft hebben inden bruyloft van Pieter de Smet fs Andries en Pietronella Pynckels fa Jan upden xiiiden meye 1657.

Aldus luidt de aanhef van het stuk.  We lezen dan verder enkele tientallen namen: Eerst ende alvooren vanweghen de bruydeghom, familieleden of kennissen van Pieter de Smet dus.  De lijst begint als volgt:

  "Andries de Smet
"jan de smet
"pr Seghers
"Gheeraert d'ooghe   
"Lieven dhont
"Gregorius Luck

i steen en alf
enen alfven steen
eenen alfven steen
i steen
i steen

Wat verder volgen dan de namen van weghen de bruijt:

  "Jan Pynckels
"Lieven Pynckels
"Pieter Pynckels
"Adriaen Pynckels
"An theunis Pynckels
"Gheeraerdt Dobbelaere   
iii steen
i steen
i steen
i steen
i steen
i steen

Hebben we hier te doen met familieleden die ter gelegenheid van het huwelijk van Pieter met Petronella een bepaalde hoeveelheid vlas aan het jonge paar schonken ?  Of betreft het hier een ander gebruik ?  Waarschijnlijk zijn er lezers die er meer over weten en wij wachten dan ook met enige spanning naar nadere uitleg !

Hugo Notteboom.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024