Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1983, 16de jaargang, nr. 1

50 JAAR VOETBAL TE BELLEM

Tijdens het voetbalseizoen 1932-33 kwamen wij, Henri Goedgebuer, Roger Lootens en ondergetekende per fiets van een wedstrijd te Aalter, dat toen speelde in K.V.S. verbond Oost-Vlaanderen.

Onder de indruk dezer sportgebeurtenis zei vriend Henri: "Te Bellem zouden we ook een ploeg moeten hebben".  Maar dat scheen ons bijna onmogelijk.

1°. De gemeente te klein, geen spelers en vooral geen geld voorhanden.  Toch werd zijn voorstel niet van de hand gewezen.  De koppen werden bij elkaar gestoken, de vrienden werden aangesproken en een vergadering belegd in herberg "De Vriendschap" bij Edward Saelens (Dorp).  Er kwam schot in de zaak.  Een tiental jongeren waren er voor te vinden.  Eerste probleem: een bal !  Arthur Van De Walle kon er een bemachtigen op school.

2°. Een terrein ?  De weide van onze lokaalhouder mocht gebruikt worden; doch zij was te klein.  Het speelde allemaal geen rol.  Er werd geoefend, stampen en shotten, lopen, vallen, opstaan en zich bezeren, doorwerken en wedijveren en om het verst de bal trappen.  Dit alles gebeurde in de Kerkstraat (Museumstraat).  Van boswachter René Martens kregen we sparren om doelen te maken.  De belangstelling kwam en jongeren traden toe en er kon een eerste maal gespeeld worden tegen een andere straatploeg in de Kestelstraat te Aalter.  De thuisploeg beschikte maar over één bal en zo moesten wij onze enige bal meenemen als reserve.  De wedstrijd eindigde met 3-1 verlies, niemand was mistevreden, er was een voetbalploeg en er werd gespeeld.  Het elftal zag er als volgt uit:
  —  doel: Gustaaf Verheye
  —  achter: Norbert Lamiroy en Emiel Van Parijs
  —  midden: Roger Lootens, Henri Goedgebuer en Amedé De Neve
  —  voor: Achiel De Waele, Gustaaf Wille, Gerard Morthier, Gustaaf Vlaminck en Arthur Van De Walle.

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.

Namen der spelers.
Staande van links naar rechts, niet in uitrusting:
Gerard Lievens, in uitrusting Roger Lootens, Gerard Tanghe, Rene Van Daele,
Ghislain Bonamie, Achiel De Waele, Adolf Semasse, Kamiel Van De Moortele, Gustaaf Vlaminck;
geknield: Aimé Van Den Bossche, Gustaaf Verheye en Amedé De Neve.

Voetbalschoenen hadden wij niet genoeg en enkelen speelden dan maar met werkschoenen.  Een speler van onze ploeg had een groenwit gestreepte trui, de overige een witte zakdarm om de linkerarm, allen een zwarte broek, gemaakt door Gerard Van Der Vennet en uit eigen zak betaald.  Nu er gestart was en we wilden voortgaan moest er geld in de lade komen.  Daarom stortte elke speler of lid wekelijks 1 frank in de clubkas.

De 2de match ging door in de Weststraat, eveneens te Aalter en opnieuw verlies: 2-1.

Een thuismatch moest er komen !  Op een weide van de kinderen Herteleer in de Kazernedreef (Langestraat) mocht gespeeld worden, mits toelating van de eigenaar.

Baron René de Kerckhove-d'Exaerde verklaarde zich akkoord en gaf 500 frank steun aan de club, wat in dank aangenomen werd.  Onze sparren (doelpalen) werden verplaatst.  Er werd gespeeld tegen de Weststraat (Aalter), De uitslag: 2-1, natuurlijk gepaard gaande met een vreugdevol samenzijn in 't lokaal.

Voetbal kwam in deze periode aan zijn trekken.  Ploegen werden gesticht in Knesselare, Vosselare, Hansbeke (zelfs met 3 ploegen, nl.: Leikant, Zande en Reibroek).

Met al deze ploegen werden vriendschappelijke (?) wedstrijden gespeeld.  Het aantal spelers groeide, met name: Adolf Semasse, Julien Warniers, Gerard Tanghe, Aimé Van Den Bossche, René Van Daele, Camiel Van De Moortele, Ghislain Bonnamie, .....?  Verbeke, Gerard Lievens, enz.  Als jongeren herinner ik mij de namen van: Julien Van Den Abeele, Roger Dhooge, Maurits Matthijs, Gerard De Vreeze, Marcel en Maurits Van Hecke, Raymond en Maurits Wille, Maurits De Wispelaere, Cyriel Lemey, Julien Vlaminck, Baziel Herteleer, Marcel Van Daele, en meer wier namen mij niet bijgebleven zijn.

Het eerste voetbalseizoen, buiten kompetitie, ging naar zijn einde, maar om het af te sluiten werd ter gelegenheid van de 3de zondag van mei - dorpskermis - toen ook nog in haar kinderschoenen, een voetbalwedstrijd op touw gezet tegen het toen sterk spelend Knesselare.  Om deze ploeg aan te kunnen werd voor versterking gezorgd, nml.: August Dierickx (Racing Gent) en een scholier van Cercle Brugge: Carlos ....... ………?  Deze was door René Van Daele meegebracht (schoolkameraad).  De elftallen werden muzikaal begeleid van het lokaal naar het terrein door de Lustige Boerkes van Tielt.  De uitslag van deze wedstrijd: 1-0.  De toeschouwers hadden gezien dat er iets degelijks moest gedaan worden.  Cyriel Lootens (kloefkapper) begon aan een bestuur te denken en dat kwam vlug tot stand.  Zo werd Henri Verhousstraete (ere-schoolhoofd) voorzitter, begeleid door Cyriel Lootens, Omer De Wispelaere, Maurits De Bruyne en René Saelens.  Proost werd onderpastoor E.H. Jozef De Wilde.  Ook hij schonk 500 frank aan de clubkas.  Er werd een andere weide gehuurd die voldeed aan de normen van de voetbalbond, aan landbouwer Alfons Van De Steene in de Kerkstraat (Museumstraat), voor de prijs van 1.000 frank per jaar, maar gedurende de maanden mei tot en met augustus mocht het veld voor voetbal niet gebruikt worden.  Het plein werd afgelegd door meester André Van Daele.  Het hout voor nieuwe doelpalen werd geschonken door Cyriel Dhooge en de ijzeren stangen door August De Jaegher.  De netten werden aangekocht.  De uitrusting: wit-groen gestreepte trui met zwarte broek en groene kousen.

De eerste wedstrijden op het terrein was een bekertornooi met vier ploegen en gaf als uitslag: 1. Bellem, 2. Machelen, 3. Zomergem en 4. Vosselare.  Het volgende seizoen werden alleen oefen- en vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, om eerst met aanvang van het seizoen 1934-35 in verbond te spelen.

In het beloop van 50 jaar werd er gespeeld in K.V.S. - K.V.V.B. - K.V.S. en tenslotte in K.B.V.B.  Ook werd meermaals van terrein veranderd: o.a. Alfons Van De Steene (Kerkstraat), Jozef Sierens (Vaart Zuid), Raymond De Vliegher (Vaart Noord), Jules Standaerd (Leistraat), Astère De Smet (Leistraat), Ernest Maerschalck (Moerstraat), en nu het gemeentelijk terrein (Bellemdorpweg).  De clublokalen waren de volgende: De Vriendschap bij Edward Saelens, Den IJzer bij Robert Siron, Boldershof bij René Willems, Casino bij Cyriel Lemey en Gasthof Ter Linden bij Luc Renier.

De voorzitters waren: Henri Verhousstraete, Marcel Roets, Omer Lootens, André Van Lantschoot, Henri Demeulenaere en Roger Bosschaert.
Zo heeft voetbal zijn intrede gedaan in Bellem en is een geliefde sport geworden voor velen.

Bellem, 2 maart 1982.
Gustaaf Wille.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2023