Nota over het tijdschrift
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1983, 16de jaargang, nr. 1

Wij danken U voor Uw trouwe belangstelling, practische en morele medewerking aan ons heemkundig tijdschrift en zijn Heemschutwerking.

Wij zijn slechts leefbaar door Uw steun; wij zijn nuttig, maar U bent ONMISBAAR.  De kwaliteit van Ons Meetjesland gaat voortdurend vooruit.

Help ons, breng nieuwe leden aan.

Om het practische en administratieve werk van Ons Meetjesland enigszins te verlichten vragen wij U Uw lidmaatschapsgeld voor 1983 bij ontvangst van dit nummer te willen overschrijven door middel van het bijgevoegd formulier.

Zoals gebruikelijk voor tijdschriften loopt het abonnement stilzwijgend verder, zolang men niet schriftelijk afzegt vóór het verschijnen van nummer één.

Het lidmaatschapsgeld voor de jaargang 1983 bedraagt maar 400 Fr., te storten op rekening 390-0564050-50 van Ons Meetjesland te Eeklo.

De uitgever Romano Tondat.    

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021