Landelijke woningen in het Meetjesland
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1983, 16de jaargang, nr. 4

LANDELIJKE WONINGEN IN HET MEETJESLAND

Een van de eerst bezochte dorpen uit de streek was Sleidinge.  Het gaf mij de gelegenheid oude boerderijen te vinden die typisch zijn voor onze streek.

Woning De Smet
Woning De Smet.
Foto R.T.

Reeds dikwijls heb ik kunnen ervaren dat de meeste boerderijen nog in het begin van de l8de eeuw uit vakwerk bestonden.  Vele bleven dat tot de steenkolen als brandstof voor het bakken van bakstenen hun intrede deden.  Zeer uitzonderlijk bleven elementen van vakwerk behouden in het vernieuwde gebouw.

Links het brood- en het vleeskastje
Links brood-vleeskastje.
Foto R.T.

Maar keren we terug naar onze gemeente.  In de Witte Moerstraat, nr. 39 vind je de boerderij van de kinderen De Smet, Maurice, Elisa en Irma (ondertussen overleden), een nog op oude wijze beheerde doening.  Bij de gebouwen behoren 3 gemeten land.  In totaal waren er 7 gemeten land in gebruik, waarvan 350 roeden in weiland.  De rest werd bewerkt voor eigen verbruik, waaronder gerst, haver, rogge en verder voeder voor hun beperkte veestapel die bestond uit 2, soms 3 koeien, een drietal runderen en een kweekzeug.  De laatste jaren was er een paard op de hoeve.

Keuterboerderij van het langgeveltype
Keuterboerderij van het langgeveltype.
Foto R.T.

De eerste woning en bedrijfsgebouwen waren ook in het vakwerk en het is in 1732 dat die in baksteen werd vernieuwd.  Het gedeelte voorbij de grote schouw (zie rechts met de 2 lange luiken) is van een jongere datum.  De hoogte vloer-zolder is 2,37 m.  De haardmuren zijn nog behouden maar daarin is er wel een nauwere schouw gemetseld naar het gebruik van een Leuvense stoof.  Links ziet U de vlees-broodkastjes.  De vloeren zijn nog de rode aardewerktegels.  Drie deuren gaven toegang tot kelder, zolder en slaapkamer.

De stallingen en schuur stonden een weinig in het verlengde van het huis.  Toen de woning in baksteen werd uitgebreid bleef ze toch haar klassieke indeling behouden.  Met in de schuur de schuurwinkel.  De mestvaalt lag achteraan, juist voor de stallingen.

Romano Tondat

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021