Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1983, 16de jaargang, nr. 4
 



RESTAURATIEPRIJS
VOOR HET MEETJESLAND

Door de uitgever van het heemkundig tijdschrift "Ons Meetjesland" werd een prijs ingesteld die de bedoeling heeft, waardering en aandacht te vestigen voor ons bouwkundig erfgoed.

Kunnen in aanmerking komen: elke verantwoorde restauratie, als het in stand houden van oorspronkelijke eigentijdse bouwuitingen tot zelfs in de 20ste eeuw, ook oude landelijke gebouwen.

Nogmaals wordt de aandacht getrokken dat het goed en op de juiste wijze onderhouden van bepleisterde gevels die omstreeks de eeuwwisseling zijn gebouwd in aanmerking kunnen komen voor de erkenning, ook eigentijdse woningen gebouwd voor 1940.

Wegens de zeer grote belangstelling voor de foto-tentoonstelling van de bekroonde werken van de Restauratieprijzen 1982 gaan we in deze richting verder.

In 1984 zal er weer een foto-tentoonstelling zijn van de bekroonde werken met de uitreiking van de oorkonde plus voor de vijf meestgeslaagde: het embleem van Heemschut Ons Meetjesland in mozaïek uitgevoerd door de mozaiekkunstenaar Gino Tondat.

De aanvraag kan door de eigenaar, de huurder of door een derde persoon worden ingezonden.  Elk openbaar bestuur mag dik ook doen voor zijn patrimonium.

De aanvraag dient te worden verstuurd naar Heemschut Ons Meetjesland, Peperstraat, nr.  87 te 9900 Eeklo vóór 1-6-1984.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2023