Ten Geleide
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 1

TEN GELEIDE

We zijn blij dat ons ledenbestand trouw gebleven is.  Dit laat ons toe de abonnementsprijs op hetzelfde bedrag te houden, niettegenstaande er weer prijsverhogingen zijn voor het drukken en het verzenden van ons tijdschrift.

Voor de eerste maal wordt er per nummer een gedrukte fotokaart bijgevoegd die naar keuze kan uitgenomen worden of niet.  Deze zullen telkens nog niet-gepubliceerde of zeldzame foto's zijn, mogelijk in verband met het verenigingsleven of met het Bouwkundig Erfgoed.

Dit jaar grijpt opnieuw de Restauratieprijs van Heemschut Ons Meetjesland plaats.  De bekroonde werken zullen vervat zitten in een uitgebreide fototentoonstelling over het Meetjesland.

Schild van de restauratieprijs

Om het praktische en administratieve werk van "Ons Meetjesland" enigszins te verlichten vragen wij U uw bijdrage voor 1984, bij ontvangst van dit nummer, te willen overschrijven door middel van bijgevoegd formulier.  Zoals gebruikelijk voor tijdschriften loopt het abonnement stilzwijgend verder, zolang men niet schriftelijk opzegt vóór het verschijnen van nummer één.

Leden of belangstellenden die illustraties of gegevens bezitten kunnen deze altijd ter publikatie in ons tijdschrift ter beschikking stellen.

Romano Tondat

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021