Sociale onrust te Eeklo
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 2

SOCIALE ONRUST TE EEKLO

Op die datum verspreidde het stadsbestuur volgende aanplakbrief:

STAD EEKLO

DE BURGEMEESTER,
Gezien de wetten van 16-24 Augusti 1790 en Maart 1836;
GEZIEN DE DRINGENDHEID;
Overwegende dat het noodig is het gevaar te
voorkomen welk voor de openbare orde ont-
staan kan uit de aangekondigde socialistische
betooging van heden,

BESLUIT:

Art. 1.— De aangekondigde meeting in de opene lucht is verboden.
Art. 2.— Vandaag, te beginnen van negen uren 'smorgens, en tot wederroeping, is alle verzameling van meer dan vijf personen verboden op de Groote Markt en in andere openbare plaatsen en straten.
Art. 3.— Alle inbreuk op het tegenwoordig besluit zal gestraft worden overeenkomstig de wetten.
Art. 4.— Afdruksels van dit besluit zullen worden overgemaakt aan de bevoegde overheden en de gewone plaatsen aangeplakt worden.

EEKLOO, 23 DECEMBER 1888.

De Burgemeester,

DE WACHTER

Eekloo, snelpers, Gust. Ryffranck-De Backer en Comp., groote Markt.
 

Sociale beroering
Op het einde van de 19de eeuw was er grote sociale beroering onder de arbeiders.
De eerste georganiseerde stakingen te Eeklo in de textielindustrie kwamen pas na 1894, toen de vereniging "De Broederlijke Wervers" was opgericht.
Tekst op de spandoek: Het Leven wordt duurder !  En wij winnen hongerlonen volk vereenigt U !  Doet Uwe loonen verhogen !
 

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021