Meetjeslanders overleden of begraven in Gent
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 4

PERSONEN UIT HET MEETJESLAND BEGRAVEN
IN DE AUGUSSTIJNERKERK TE GENT (1757-1796)

In het overlijdensregister van de Augustijnen (bewaard in het stadsarchief te Gent) vinden we voor de periode 1757-1796, volgende vermeldingen:

"1778 13a Xbis sepultus est Joannes BERNAERT fs Petri, studiosus syntaxianus ex lovendeghem, obiit 11a ynsdem circa medium 3tiae post meridiem, octatis 18vo anno".

"1781 Den 5 january is begraeven, D'Heer Francies Jaques NICOLLE fs Staphani en Maria Quenon, erfachtig greffier der stede ende ambachte van bouchaute, hy stierf den 5 dito in den ouderdom van 61 jaeren.
Attestor Fr Petrus Warode Sac."

"1783 Den 30 january is begraeven Elisabeth fa Joannis VAN HECKE en van Margarite Dobbelaere, sy was geboortig van Everghem, en zy stierf den 27 dito in den ouderdom van ontrent 91 jaeren, sy was in hauwelyk geweest met Andries Bouwens.
Attestor, Fr Petrus Warode Sac.; regt over tegen den predikstoel"
.

(P.R. Augustijnen O. 1757-1796 nr. 336 - S.A. Gent).

Dit overlijdensregister (Doodt Boek der Augustijnen van 1757 tot 1796) draagt volgende titel: "Handtboeck onderhouden in de sacristye van de paters augustijnen in gendt, raeckende de lijcken die in de kercke aldaer begraeven sijn, t' sedert het cappittel gecelebreert t'jaer 1757".
 

PERSONEN UIT HET AMBACHT MALDEGEM
OVERLEDEN IN HET BIJLOKEHOSPITAAL
TE GENT (1651-1799)

In de overlijdensregisters van de Bijloke (bewaard in het stadsarchief te Gent) vinden we betreffende het Ambacht Maldegem volgende vermeldingen:

"De Maedt Augustij 1695
10 Jan Cent, van maldeghem".
(P.R. Bijloke O. 1651-1695 nr. 316 - S.A. Gent).

"Junij 1762
26 Joannes De Rijcke fs Cornelis, van adeghem ambacht van maldeghem".

"Februarius 1780
Den 5 februarius smorgens ten alf ure twee is overleden, Adriana de Rijcke fa Adriani, gebortig van maldeghem, oudt 80 jaeren, weduwe van Joannes Massijn, gebortig van St Salvator in gend"
.
(P.R. Bijloke O. 1779-1786 nr. 319 - S.A. Gent).

"Februarius 1789
den 3 februarius snachts het quart naer twaelf uren is overleden, Juliana vander Meulen fa Petri, gebortig van maldeghem, oud 21 jaeren, jonge dochter".

(P.R. Bijloke O. 1786-1799 nr. 322 - S.A. Gent).

Wilfried Steeghers      

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021