De bierwagen der Brouwerij Baele
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 4

DE BIERWAGEN DER BROUWERIJ BAELE

Het afgebeelde voertuig heeft eeuwenlang het transportmiddel geweest bij uitstek voor allerlei vaten.  Voor onze streken was dat meestal biervaten.

De persoon vooraan is August De Decker, achteraan Leon D'Hondt.  De foto werd genomen aan het "Estaminet" uitgebaat door Clemence de Windt en August Martens.  Het gebouw bevond zich toen naast de latere gebouwde benzinestation De Backer, Pastoor De Nevestraat te Eeklo.

Deze bierkar hoorde toe aan de brouwerij Baele, de gebroeders Theophiel en Richard.  Beiden waren omstreeks 1893 uit Balegem naar Eeklo overgekomen.  Theophiel deed verschillende jaren stage in Duitsland en België, samen met brouwmeester Van Mele, die de brouwerij Meiresonne zou leiden.

Bierwagen van de Brouwerij Baele

De gebouwen der brouwerij waren oorspronkelijk eigendom van René De Beir, vriend van de familie Baele.

Na drie jaren trouwde Richard met zijn buurmeisje Valerie Andries.  Zij hadden vier kinderen Maurice, Rosanne, Germaine en Madeleine.

De brouwerij was zeer bekend om zijn goed bier "Dubbel Baele".  Om hun kwaliteit van hun water te behouden moesten zij nieuwe waterputten laten boren.  Er werd toen een waterleiding gelegd naar de fontijnpomp op de Spriet.

Juist voor de oorlog 1914 waren zij geschikt grote feestelijkheden in te richten met als hoogtepunt vlieg­demon­stratie door de toen overbekende Olieslagers.  Bij een oefenvlucht kwam deze evenwel tot een noodlanding in de Bus.  Olieslagers was licht gekwetst, het toestel wat beschadigd, de vlieg­demon­stratie kon niet doorgaan.

De familie Baele was ook gekend voor het inrichten van grootse paardemarkten, dit gebeurde samen met de familie De Beir.  Door beide families werden nog paarde­koersen ingericht op een weide in de Peper­straat.  Richard Baele was een bijzonder paarden­kenner.

Mevrouw Hubert De Baets-Bollé    BOUWKUNDIG ERFGOED DER STAD EEKLO

In 1985 nr. 1 starten wij met een uitbreiding van ons tijdschrift met 16 bladzijden.  Deze bijkomende bladzijden worden gewijd aan het Bouwkundig Erfgoed te Eeklo, vooral aan de hand van vele foto's en tekeningen.

Niettegenstaande deze uitbreiding blijft voor 1985 de abonnementsprijs behouden op 400 fr. en dit voor vier nummers met telkens tenminste 64: bladzijden + gekleurde omslag.

Romano Tondat            

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021