Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 1

LORAND VEREECKE, zaliger

Lorand Vereecke, zaliger

Meester, nu ik je onverwacht overlijden vernam, heb ik geen curriculum vitae nodig om de belangrijke zaken uit je leven te kennen; ik heb genoeg aan onze ontmoetingen.  Het nieuws heeft me geraakt en me een spanne tijds heel stil doen zijn, want we waren gebonden door een hechte band, zo uit de stof die niet vergeelt, niet vergeet, niet vergaat...

Onze paden kruisten mekaar in twee duidelijk afgescheiden periodes; de eerste keer was dat precies een halve eeuw geleden.  Toen werd je tot onderwijzer benoemd, voor het eerste en het tweede studiejaar, in de gemeentelijke jongensschool te Watervliet, en ik was één van je rakkertjes.  De vier leerkrachten die me daar een stuk opvoeding en kennis hebben bijgebracht, roepen voor mij bijzondere herinneringen en beelden op, die scherper worden naargelang ik vorderde in jaren en verstand.  Je was dus de eerste, en bijgevolg zijn je contouren van toen ietwat vervaagd, zoals de klasfoto, die we beiden tot heden hebben bewaard.  Ik weet niet meer hoe je les gaf, doch ik ben al die tijd nadien aan jou blijven denken met een onbetwistbaar gevoel van gehechtheid.  Het moet dus zijn dat we op de zelfde golflengte zaten, al was dat mijnerzijds totaal onbewust in een kinderlijke spontaneïteit.  Telkens als je werd vernoemd kwam je terug voor mij staan in je bleke stofjas, steunend op je stokmeter; je glimlachte en ik ook, in die droom die decennia duurde.

Ik was oprecht gelukkig toen ik je, nu vier jaar geleden, weer ontmoette bij jou thuis.  Natuurlijk herkende je me niet, maar met mijn naam was je onmiddellijk wegwijs, en je was nerveus door de vreugde van het weerzien !  Met kleine pasjes, gevolg van een hersenbloeding, ben je me voorgegaan, om me kennis te laten maken met je echtgenote: "Kijk eens, moeder, wie we hier hebben, na zo lange tijd".  En als we aan het praten gingen, die eerste keer, en al die keren nadien, heb je me je blijdschap en je blozende gulheid getoond:

"Maar manneke toch !".  Tien keer per uur kon je dat zeggen en uit je ganse persoon straalde het innige voelen van je groot hart.  Ik was zeker geen uitzondering, want je gemoed zat boordevol liefde voor allen die je omringden: je vrouw en je kroost, natuurlijk, maar ook de mensen van Waarschoot en van het Meetjesland lagen in de bovenste schuif, je oud-leerlingen...  Och God, wat wil ik opsommen, je was een wereldburger.

Je las me je gedichten voor, het ene al iets beter dan het andere, een beetje gezelliaans klonken ze wel, meestal over het Meetjesland en zijn bewoners.  In je teksten lag je eenvoud en je genegenheid voor de mensen te blinken als de traan in je ontroerde oog... een zuivere kristal:

  Het land heeft polders, houtland, heide,
en doeningskes die 'k gaarne zie.
't Heeft blommekes staan in ieder weide.
't Is 't land van stille poëzie.
Hier geen hoge bergentoppen,
maar oogsten met veel goud,
mensen met zeer prachtige koppen;
huisjes midden 't groen gebouwd.

Nu wist ik het weer, Meester, hoe het voor vijftig jaar was: precies zoals nu !  Je gaf me een stuk van een gelukkig jeugdmoment terug en daar ben ik je dankbaar voor, zoals zovele anderen, die je hielp boetseren voor het leven.  Daarom ook is je verscheiden een pijnlijke ervaring.  Toch draag ik nu weer dat scherpe beeld van jou in mij, en het zal me bijblijven tot het einde van mijn dagen.  Maar je stem, je blik, je warmte zal ik missen, telkens als ik je voor mij zie en je zegt: "Maar manneke toch !"

IN PARADISUM DEDUCANT TE ANGELI...

J. DEPAEPE


Ons Meetjesland

Nieuwe leden brengen meteen nieuw materiaal aan.
Zij schenken ook meer macht bij onze akties
Help ons,
spreek verder met uw familie en vrienden over
het heemkundig tijdschrift Ons Meetjesland.

Het lidgeld bedraagt 400 Fr. voor jaargang 1985, te storten op rekening Generale Bankmaatschappij 290-0119810-36 van Ons Meetjesland.

Dank U.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024