Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1986, 19de jaargang, nr. 1

PERSONEN UIT HET MEETJESLAND
EN OVERLEDEN OP DE PAROCHIE
SINT-MICHIELS-ZUID TE GENT
(1685-1796)

In de overlijdensregisters van de parochie Sint-Michiels-Zuid (bewaard in het Stadsarchief te Gent), vinden we voor de periode 1685-1796 betreffende het Meetjesland, volgende vermeldingen:

13 september 1685 is begraven in de kerk voor de kapel van Sint-Catharina, Adrianus de Casemaeker, baljuw in Hansbeke.

17 september 1703 is overleden, de weledele heer Joannes Baptista de la Faille, heer van Eeklo, echtgenoot van de weledele dame Isabella Clara de la Faille, begraven in het grafmonument in de kerk.
(P.R. Sint-Michiels-Zuid O. 1685-1706 nr. 114 - S.A. Gent).

9 november 1740 is begraven, het kind van de weledele heer Joannes Franciscus de la Faille, heer van Assenede, in het familiegraf in de kerk.

4 december 1747 is begraven in de kerk, Joanna Teresia Reijniers, dochter van de notaris te Evergem, overleden op de parochie Sint-Salvator of H. Kerst, 3 j. oud.

17 januari 1758 is overleden, de weledele heer Joannes Josephus Walckiers (Valckiers), heer van Oostwinkel, Loenhout etc., echtgenoot van de weledele dame Isabella Ludovica Antoine, begraven de volgende dag op 18 januari in het familiegraf in de kerk.

19 april 1758 is overleden op de parochie Oostwinkel, de weledele heer Judocus Cornelius Paulus Walckiers, ongehuwd, 21 j. 3 m. oud, de volgende dag begraven in het familiegraf in de kerk.

4 januari 1760 is overleden, de weledele dame Maria Clara lsabella D'hane, echtgenote van de weledele heer Joannes Franciscus della Faille, heer van Assenede, Eeklo etc., op 7 januari begraven in het familiegraf.

15 mei 1761 is overleden, de weledele heer Joannes Franciscus de la Faille, weduwnaar van de weledele dame Maria Clara lsabella D'hane, heer van Assenede, Eeklo etc., op 18 mei begraven in het familiegraf.

22 april 1769 is overleden, de weledele juffrouw Maria Joanna Ursula della Faille de Selsaete, ongehuwde dochter van Joannes Baptista, heer van Assenede en Eeklo etc., en weledele dame Isabella Clara della Faille de Nevel, 73 j. oud, begraven in het familiegraf.

6 april 1782 is begraven in het familiegraf, de weledele dame Sabina Jacoba Josepha de Ghellinck. echtgenote van de weledele heer Emmanuel Joannes Josephus graaf della Faille, heer van Assenede, Eeklo etc., die is overleden op 3 april, 47 j. oud. (P.R. Sint-Michiels-Zuid O. 1734-1787 nr. 115 - S.A. Gent).

9 juni 1788 is begraven, Augustinus Gislenus, zoon van de weledele heer Josephus Sebastianus Gislenus graaf della Faille d'Assenede, die gisteren is overleden, 1 j. 9 m. oud.

18 december 1788 is begraven, Petrus De Backer, uit Evergem, weduwnaar van Petronilla Baele, gisteren overleden, 82 j. oud.

11 december 1794 om 3 uur in de morgen is overleden Maria Jacoba Schelstraete, dochter van Livinus, uit Boekhoute, echtgenote van Maximilianus Geeraert, 55 j. oud.
(P.R. Sint-Michiels-Zuid 0.1788-1786 nr. 116 - S.A. Gent).

Wilfried Steeghers.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024