Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1986, 19de jaargang, nr. 1

Bouwstenen tot de geschiedenis
van de 19e-eeuwse
Meetjeslandse huisnamen (3)

Afkortingen:   DE: De Eecloonaer / De Eecloonaar
GVE: Gazette van Eecloo
RAG: Rijksarchief Gent

BASSEVELDE

CAROSSE, 1887, in de herberg van auds de Carosse, bij J. Van Hamme, gelegen aan de Statie en verhuurd tegen een jaarlijkse pachtsom van 180 frank. (GVE 27-03-1887).

HUIS VAN COMMERCIE, 1892, Openbare verkoop van een kloek woonhuis, zijnde de herberg het Huis van Commercie met schuur, stallingen, moeshof en zaailand.  Gelegen in het Dorp, plan Kad. sektie B 905a, 906 en 907, groot 34 a.  Bewoond door Charles Matthijs-De Muynck. (notaris Van de Wattyne, Bass.) (GVE 17-04-1892).

GEMEENTEHUIS, 1874, ter herberg in het Gemeentehuis, gelegen in het Dorp en bewoond door Eduard De Decker. (GVE 21-06-1874).

HAENTJE, 1860, Verkoop van een huis zijnde eene herberg genaemd het Haentje, gelegen in de Heulkensstraat, groot 6 a 50 ca.  In pacht bij Engel Berckmoes tegen een jaarvergoeding van 130,60 fr. (notaris Van Acker, Gent) (DE 26-08-1860).

HANE, 1868, vergadering in den Hane, wijk Haentjes. (GVE 27-12-1868).

HARMONIE, 1886, ter herberg de Harmonie bij Judocus Bauwens.
(GVE 17-10-1886).

KREKELMIJTE, 1877, Verkoop van de herberg genaamd de Krekelmijte, gelegen in de wijk Vent, Kad. sektie C 1080, 1081 en 1082, groot 14 a 80 ca.  Achter de tapkast stond Karel Francies Callens. (GVE 21-01-1877).

DRIE KONINGEN, 1874, ter herberg de Drie Koningen, bewoond door Charles Mattys, coopman en herbergier. (GVE 21-06-1874).

VLAAMSCHE LEEUW, 1894, op het Dorp in de Vlaamsche Leeuw bij Louis Andries. (GVE 24-06-1894).

LEOPOLD(US), 1856, ter herberg Leopold. (DE 03-08-1856).
1859, ter herberg Leopoldus bewoond door Petrus De Decker. (DE 29-05-1859).
In 1876 werd de Leopold uitgebaat door Bruno Poppe.  Klaarblijkelijk was de herberg gestructureerd naar de meer gegoede inwoners, er stond immers een "carambole billard" en de wedstrijden die erop plaatsvonden werden door het hoge inleggeld van 2 fr. sowieso voorbehouden voor een welbepaalde klasse.
De kunde van de spelers moet in die tijd eerder beperkt zijn geweest, daar slechts werd gespeeld naar 16 caramboles. (GVE 14-06-1876).

LINDE, 1884, op de wijk Strop in de herberg de Linde. (GVE 02-11-1884).

MERRIE, 1858, in de Knok- en Gravenstrate te Bassevelde aen de herberg de Merrie. (DE 24-01-1858).

VLIEGENDE PAARD, 1881, in de herberg het Vliegende Paard in het Capryckstraetje en bewoond door de kinderen Buysse. (GVE 13-11-1881).

IJZEREN PEERD, 1887, de ijzerhandel van de weduwe L. Aldeweireldt, genaamd In het IJzeren Peerd. (GVE 24-04-1887).

PRINCENHOF, 1877, ter herberg het Princenhof, gelegen in het Dorp en bewoond door Julien Cusse. (GVE 01-07-1877).
In 1881 hield een zekere B. Buysse de herberg in pacht. (GVE 07-08-1881).

DRY RINGEN, 1860, Verkoop van een woonhuis dienende tot herberg, winkel en bakkerij, genaamd de Dry Ringen. In pacht bij Petrus Danneels voor 152,58 fr. jaarlijks. (notaris Van Acker, Gent) (DE 26-08-1860).

SCHUTTERSHOF, 1888, Verkoop van de herberg genaamd 't Schuttershof, groot 7 a 50 ca en gelegen aan de Statie.  Kad. sektie B 846b en 846i en bewoond door Jan De Wispelaere. (GVE 12-02-1888).

ST.-HUBERT, 1856, ter herberg St.-Hubert, gelegen in het Dorp.  Uitgebaat door de kinderen Dobbelaere. (DE 09-11-1856).
In  1859 stond Paul Dobbelaere achter de tapkast. (DE 30-01-1859).
De familie Dobbelaere, tevens mede-eigenaars, waren derhalve hokvast en zorgden ervoor dat de herberg de nodige expansie kreeg.  Toen de weduwe van Petrus Paulus Dobbelaere in 1876 het huis bewoonde was reeds sprake van de "hostellerij St.-Hubert". (GVE 24-12-1876).
In 1882 kwam de "alomgekende afspanning, St.-Hubert" die tevens slagerij was onder de veilhamer.  Het huis nog steeds bewoond door de weduwe was 12 a 90 ca groot en kad. bekend sektie B 488 en 489: (GVE 04-06-1882).
Was de woning in 1882 uiteindelijk niet van de hand gedaan ?  Feit is dat in 1888 dezelfde koop nogmaals aangeboden werd. (notaris De Coorebyter, Bass.). (GVE 22-01-1888).

SPAR, 1877, In de herberg In de Spar, gelegen op de Hoogevorst. (GVE 09-12-1877).
1888, In de Sparre. (GVE 25-11-1888).

STATION, 1876, Verkoop van een schoon en gerieflijk woonhuis zijnde de herberg genaamd A la Station, met schuur, boomgaard en moestuin, groot 8 a 80 ca, gelegen kad. sektie B 844a en 845. Bewoond door Hugo Pollet.
(GVE 22-10-1876).

VIER WEGEN, 1882, ter herberg De Vier Wegen in de Dijkstraat, bewoond door Bruno De Rooze. (GVE 12-03-1882).

VIJFWEEGSCHE, 1876, aan de herberg De Vijfweegsche bij Désiré Voet te Bassevelde. (GVE 05-11-1876).

ZWAEN, 1855, Verkoop van een Olie- en graenwindmolen in de herberg De Zwaen,
bewoond door Jan Delvaux ten dorpe. (DE 11-03-1855).

BOEKHOUTE

APPEL, 1884, ter herberg den Appel bij Petrus Bauwens. (GVE 02-03-1884).

GOUDEN APPEL, 1874, ter afspanning Gouden Appel. (GVE03-05-1874).
1879, Verkoop van de herberg den Gouden Appel, recht over de kerk, groot 8 a 20 ca, kad. sektie B 674,675. (notaris E. Vermeersch, Ertvelde). (GVE 31-08-1879).

GEMEENTEHUIS, 1875, Jan Francies Modde herbergier in het Gemeentehuis te Bouchaute. (GVE 15-08-1875).

ISABELLA, 1898, Bij koninklijk besluit van 16 april 1898 werd toelating gegeven om te Boekhoute, in de nabijheid van de Nederlandse grens, een Coöperatieve zuivelfabriek met naam Isabella op te richten. (GVE 01-05-1898).

GOUDEN LEEUW, 1878, Verkoop van de vermaarde herberg De Gouden Leeuw, groot 5 a 70 ca. (GVE 10-03-1878).

NOTENBOOM, 1874, in de herberg Notenboom bij P. De Mey. (GVE08-11-1874).

BONTEN OS, 1885, ter herberg den Bonten Os bij Ernest Buyck in het Dorp. (GVE 15-11-1885).

SCHIPPERSHUIS, 1892, Openbare verkoping van een woonhuis, zijnde de herberg Het Schippershuis met stallingen en grond, groot 11 a 50 ca, gelegen kad. sektie B 407, 408.  Verhuurd aan Charles Claeys tegen een jaarlijkse pachtsom van 125 frank. (notaris Van de Wattyne, Assenede). (GVE 27-11-1892).

ST.-ARNAUT, 1882, Wegens het overlijden van herbergierster-mede-eigenares Amelia De Causemaecker, verkoop van de herberg met winkel genaamd St.-Aernaut, gelegen rechtover de kerk kad. sektie B 670, 671a en 671b.  Groot 14 a. (GVE 16-04-1882).

KASTEEL VAN TERLEYEN, 1895, Verkoop van een voornaam buitengoed, genaamd het kasteel Terleyen, groot 2 ha 58 a 60 ca. (notarissen Vermeersch Ertvelde, Steegers Assenede, De Coorebyter Bassevelde). (GVE 28-07-1895).

(vervolgt)
Didier de Smet / Erik de Smet

Separator

Bouwstenen tot de geschiedenis van Middeleeuwse huisnamen 1 - 2 - 3

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024