Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1986, 19de jaargang, nr. 1
Colofon
 

Geachte Belangstellende,

 

Gezien ons tijdschrift in de toekomst volgens een andere, betere druktechniek zal worden afgewerkt, moesten wij wachten tot de maand juni om nr. 1 - 1986 te versturen.  Wij hebben gemeend met het verschijnen te moeten wachten, omdat er anders een verschil zou geweest zijn tussen het nr. 1 en de nrs. 2-3-4.
 

"ONS MEETJESLAND" zal dus opnieuw regelmatig verschijnen vanaf juni.  Eerst hadden wij nog voorzien begin mei 1986, maar deze datum was voor de drukkerij niet meer haalbaar.
 

Nu ontvangt U het eerste nummer van 1986, zoals gewoonte met 64 bladzijden tekst en veel illustraties.  Vanaf het nummer 2 - 1986 wordt ons tijdschrift met 16 bladzijden uitgebreid wat het totaal bladzijden over de 300 zal brengen en zeer goed geïllustreerd.
 

Wegens de steeds stijgende drukkosten maar vooral de verzendingskosten wordt de prijs na 4 jaar aangepast.
 

Met dit schrijven vraag ik U om de betaling door middel van het ingesloten stortingsformulier te willen voldoen.  Op uw adresbriefje staat Uw lidnummer, gelieve dit bij de overschrijving te vermelden zodoende zal het ons veel tijd en moeite sparen en maakt het de administratie eenvoudiger.  Met dank.

De Uitgever,
Romano Tondat.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024