Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1969, 2de jaargang, nr. 1

Bijdragen

In verband met de dikwijls gehoorde opmerking dat er teveel publiciteit staat in Ons Meetjesland wil ik graag doen opmerken dat de drukkosten en verzending zwaar zijn.  Voor dit jaar worden er drie bladzijden publiciteit vervangen door tekst, maar dit kost terug geld.  Mag ik dan ook vragen aan allen die Ons Meetjesland ontvangen, dat zij de (voorlopig nog niet verplichte) bijdrage van 50 fr. voor het jaar 1969 zouden storten op P.C.R. nr 1141 van de Bank van Brussel te Eeklo, voor rekening nr. G 05/64050 van Ons Meetjesland.  Helpt dus !

Reeds hebben verschillende personen uit eigen beweging een verhoogde bijdrage betaald van 100 fr., de heren:
Haeck Marcel, Peperstraat 52 Eeklo
Van de Genachte Edg., Molenstraat 89 Eeklo
Van Ackere Et., Dorp, Bassevelde.

Volgende personen hebben ingeschreven als steunend lid, de heren:
Heene Willy, Boelare te Eeklo  1.000 fr.
Firma Bockaert & Thienpont te Aalter  500 fr.
Stansen, Stationsstraat Eeklo  250 fr.

Moge hun voorbeeld navolging vinden.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024