Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1969, 2de jaargang, nr. 1

Vraag en Aanbod

AANGEBODEN:
Gilliodts-van Severen: Coutumes du Bourg de Bruges, I, II, III, kompleet in 3 mooie banden 5.000 fr.
De Potter/Broeckaert: Adegem - 150 fr. - Oostwinkel : 150 fr.
"Ons Meetjesland", jaarg. I, volledig, 1968; de vier nummers: 50 fr.
 

GEVRAAGD:
Handel. der Maatsch. van Geschied- en Oudheidk. te Gent; jaarg. II (1895), 190 blz., en IV (1897), 365 blz.
Annales de la Société d'Emulation de Bruges XL (1890), XLI (1891) en XLIII (1893).  Prijs heeft geen belang.

Men gelieve zich in verbinding te stellen met de uitgever van ONS MEETJESLAND.
 

APPELTJES VAN HET MEETJESLAND
nr 2  (1950)

Weldra zullen opnieuw, in beperkte voorraad, exemplaren voorhanden zijn van het zo zeldzame nr 2 der «Appeltjes» (1950, anastatische heruitgave).  Te bestellen door storting of overschrijving van 200 fr. op postrekening nr. 6040.56 van penningmeester O. Lippens, Gentstraat 13, Lembeke.  In de loop van maart wordt het boekje dan toegestuurd.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024