Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1969, 2de jaargang, nr. 1

Jaarboek «Bos en Beverveld» nr 3

Eerstdaags komt het derde jaarboek (1968) van «Bos en Beverveld» van de pers.  De inhoud zal er als volgt uitzien:
Het Oude Praatse in 1630, door Dan. Verstraete;
De steenweg van Brugge op Oedelem, door Jos. De Smet;
Het meisjesgesticht te Beernem, 1853-1926, door A. Van Severen;
Verklaring der plaatsnamen van Oedelem-Beernem-Sijsele, een eeuw geleden, door J. Van Hulle ;
Het wel en het wee van Oedelems muziekharmonie, door E. Matthys;
Het zilveren schaaltje of blaadje van abdis Eugenia Acket, door C. Denorme;
De familie De Langhe van Oedelem-Oostveld, door Henri Zutterman;
Ivo Strobbe, een Beernems jeugdschrijver, 1857-1923, door J. Vlamynck M.S.C.;
De familie Van den Bon, door C. Denorme;
Zilverdiefstal in de kerk van Beernem, door E. Matthys;
Honderd zestig Beernemse plaatsnamen - derde reeks, door Alf. Ryserhove;
De sprookjescyclus van Richard Duytschaever, door Hervé Daras en Hervé Stalpaert;
Wat is eigenlijk «Heemkunde»? door Hervé Daras;
Brugse poorters uit ons gewest, door Alfons Ryserhove;
Vondst van een aarden strijkijzer te Oedelem, door Richard Streuve;
Verslagen en mededelingen, door H. Vanhove.

In totaal: 168 blz., zeer verzorgd en mooi geïllustreerd.  Prijs: 150 fr.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024