Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 1

WIE WAS HERMAN BOGAERD ?

In de kroniek van «Appeltjes van het Meetjesland» (nr 17/1966/blz. 265) werd een «vergeeld gedicht» overgenomen dat in 1906 verscheen in het weekblad «'t Getrouwe Maldegem».

Dit gedicht, getiteld «De laatste molen (van Eeklo)», is als volgt gedateerd en ondertekend:

Laeken, Oogst 1906
Herman Bogaerd.
 

Wie was nu die Herman Bogaerd ?

Ik heb er het «Lectuur-Repertorium» van kan. Joris Baers even op nageslagen en vond in de 2e uitgave (1952) twee Bogaerds vermeld:

1/ Karel Bogaerd (Kalken 21-10-1834 ; Laken, Brussel 5-1-1905).  (In de eerste uitgave werd vermeld: overleden te Brussel in 1906).
Aanvankelijk werktuigkundige, later ambtenaar bij het Ministerie van Openbare Werken; autodidact als letterkundige.
Schreef gedichten: «Verstrooide bladeren», «Vooruitgang», «Wilde rozen», «Zomerkrans».

2/ Alfred Bogaerd (Wondelgem 23-10-1870 ; Laken, sept. 1939)
Zoon van Karel Bogaerd; directeur van de staatstelefoondiensten.  Schreef psychologisch toneel, hoofdzakelijk berekend op uiterlijke actie; ook minder beduidende novellen en een roman.
Dan volgen 17 titels o.a. «In en om het arresthuis.  Luimige herinneringen ... uit het Meetjesland».

Herman Bogaerd vond ik nergens vermeld.

In «Het Koninklijk Atheneum te Eeklo viert zijn tweede lustrum» (1953) verscheen van de hand van de criticus E.H. R. Van De Moortel: «Onze letterkunde in het Meetjesland».  Daarin wijdt de schrijver meer dan een volle bladzijde aan het werk van Karel Bogaerd (blz. 88-89).  Op het einde van diezelfde studie wordt ook Alfred Bogaerd vermeld. (blz. 100).

Hier ook is echter geen sprake van Herman Bogaerd.

Was Herman Bogaerd een zo onbelangrijk dichter dat hem geen plaatsje gegund werd noch in het «Lectuur-Repertorium», noch in «Onze letterkunde in het Meetjesland»?  Of hebben «'t Getrouwe Maldegem» of «Appeltjes van het Meetjesland» zich vergist en een verkeerde voornaam gedrukt?

Welke lezer lost het op ?

G.D.V.

Separator

Wie was Herman Bogaerd (2)

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024