Uit tijdschrift "Ons Meetjesland",
1970, 3de jaargang, nr. 2

Wie was Herman Bogaerd ?

In verband met de vraag nopens de identiteit van Herman Bogaerd, verschenen in «ONS MEETJESLAND», 3e jaar, 1970, nr 1, blz. 3, ontvingen wij reeds op 10 maart 1970 een brief van Adv. Lucien LAMPAERT, uit Eeklo.  Daarin komt de volledige oplossing van het probleem voor en lezen wij o.m. het volgende:

«Herman Bogaerd was de oudste zoon van Karel en de broer van Alfred Bogaerd.  Herman werd geboren te Evergem in 1867 en bracht zijn jeugdjaren in Eeklo door.  Prosper Van Acker schrijft in «De stad Eekloo», jaar 1937, dat August Van Acker (oom van Prosper) en Karel Vervier beide Karel Bogaerd steunden in zijn letter­kundige arbeid.  Vooral de steun van August Van Acker heeft Bogaerd zeer gewaardeerd en als uiting van dankbaarheid vroeg hij aan «Guustje Van Acker», om peter te worden van zijn oudste zoon, Herman.

Herman Bogaerd schreef veel verspreide gedichten, vooral in tijdschriften en vermoedelijk is het daarom, dat hij niet vermeld staat in het «Lectuur­reper­torium», noch in «Onze letterkunde van het Meetjesland».  Dit is echter maar een louter vermoeden van mijnentwege.

De vraag is in elk geval opgelost: Noch «'t Getrouwe Maldegem», noch de «Appeltjes van het Meetjesland» hebben zich vergist; de voornaam Herman is juist !»
__________________

Daarnaast bezorgde Wilfried STEEGHERS ons verder alle gewenste inlichtingen en nadere gegevens, zodat elke twijfel nu voorgoed weggenomen is:

HERMAN BOGAERD (1867-1932)

In verband met de vraag «Wie was Herman Bogaerd ?», verschenen in «Ons Meetjesland», 3e jaar, nr 1, 1970, heb ik talrijke bijzonderheden gevonden over de tevoren «nog onbekende» Herman Bogaerd.  Ik geef hier eerst een genealogische schets, om dan tenslotte iets te vertellen over zijn leven en werk.

Karel Bogaerd, geboren op 21 oktober 1834 te Kalken, overleed op 17 januari 1899 te Laken.  Hij huwde met Mathilda Ledeganck (° 14 mei 1840), dochter van Pieter-Karel (broer van de dichter Karel-Lodewijk Ledeganck) en van Johanna Lehoucq.  Mevrouw Karel Bogaerd overleed de 11 maart 1915 te Laken.  Dit waren hun kinderen:
1. Herman, geboren op 25 september 1867 te Evergem en overleden op 13 maart 1932 te Laken.
2. Valentina, geboren op 6 december 1868 te Evergem.  Was gehuwd met B. Meunier.  Overleden op 27 oktober 1934 te Laken.
3. Alfred, geboren op 23 oktober 1870 te Wondelgem en overleden in de maand september 1939 te Laken.
4. Klara, geboren op 16 oktober 1874 te Wondelgem.  Was gehuwd met Leo Thielemans.

Herman Bogaerd, geboren op 25 september 1867 te Evergem, bracht zijn jeugd door te Eeklo en was de oudste zoon van Karel Bogaerd.  Evenals zijn vader was hij een gemoedelijk dichter en daarbij een talentvol kunstschilder.

Hij publiceerde volgende werken: «Kijkjes overal», «Een bundel Novellen», «Haardklokjes» en «Liederen» waarop de jong gestorven toondichter Emiel Siroux (1884-1923) melodieuse muziek toonzette.

Herman Bogaerd schilderde als kunstschilder een ganse verzameling heerlijke doeken met torens en molens uit de omgeving van Bornem, Baasrode, Temse, en ook uit het Meetjesland, dat hij boven alles lief had.

Herman Bogaerd was een braaf en bescheiden kunstenaar, en het is misschien wel aan die bescheidenheid te wijten, dat men zijn naam in de meeste bloem­lezingen niet eens kan aantreffen.  Hij overleed te Laken op 13 maart 1932.  Hij was een graag-geziene figuur.  Meer dan 52 jaar lang bewoonde hij Laken, alwaar hij voorzitter was van het verbond der Lakense toneel­kringen.  Hij was een noeste werker, zowel als dichter, proza­schrijver of kunstschilder.  Hij schreef ook een pittig toneelstuk, «Het Levend Verleden», dat voor de eerste maal werd opgevoerd te Laken op 15 maart 1925 door de bloeiende toneelvereniging «Onder Ons», waarvan zijn broeder Alfred Bogaerd de ere-voorzitter was.

Wilfried STEEGHERS.

__________________________

BIBLIOGRAFIE

  1. DE HULSTERS Julius:  Karel Bogaerd herdacht, «Het Morgenrood», zestiende jaargang, 1934-1935, blz. 48-53.
  2. VERBURGT Heliodoor F.:  De Bogaerd's ter eere, «Het Morgenrood», zestiende jaargang, 1934-1935, blz. 54-56.
  3. DE HULSTERS Julius:  Eeretabel der voorkampers van de Vlaamsche Beweging sedert 1815 tot heden.  Bogaerd Herman «Het Morgenrood», tiende jaargang, 1928-1929, blz. 119.

Separator

Met de bereidwillige hulp van de Heer Georges Van Moer
hebben we het graf van Herman Bogaerd
en zijn echtgenote Lucie Vereecken
gevonden op het kerkhof van Laken.

Op dezelfde blz hier staan ook een aandenken aan hem
en een foto van het graf van zijn broer Alfred.

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-08-2023
Copyright Notice (c) 2024