Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 3

NIEUW GEMEENTEWAPEN
IN HET MEETJESLAND

Sedert lang was Knesselare de enige gemeente van de streek, die nog niet over een officieel gemeentewapen en -zegel beschikte.

Een aanvraag van 27 april 1895 werd op 6 september 1897 door de Adelraad en door de heer Minister van Binnenlandse Zaken geweigerd, «aangezien de gemeente zich in de voorwaarden niet bevindt, vereischt door het koninklijk besluit van 1837» (brief nr 98.794, 2de Afdeling A).

Sedert twee jaar heeft Inspecteur Ryserhove zich ingespannen, op verzoek van het Gemeentebestuur, om niettemin een erkend wapen te bekomen.  Er was keuze: het blazoen van de oude heren van het Land van de Woestijne, van keel (rood) met zilveren ankerkruis «de gueulle à la croix encrée d'argent»); het wapen van de Rijngraven of van Lodewijk van Vlaanderen, de Fries «d'argent au canton de Flandres»), of het zegel van de familie van Praet, die alle op een zeker ogenblik heren van het Land van de Woestijne zijn geweest.

In het Fonds Rekenkamer, op het Algemeen Rijksarchief te Brussel, register 1298, § 37, bestaat een dokument van 12 maart 1694: «Déclaration des sommes fournies aux ennemis par le village de Knesselaer à titre de contribution»; dit stuk betreft de betaalde brandschattingen aan de Franse invallers. Daarop komt duidelijk het zegel voor van de «Bailli, bourgmestre, régents et représentants de la communauté du village de Knesselaer».

Het schild, op dat zegel afgebeeld, bestaat uit een Sint-Andrieskruis of keper (saultoir de gueulle), op gouden grond en is overtopt door een omgekeerde Sint-Michielsschelp van goud. Door deze laatste overtopping verschilt het bijgevolg van de erkende wapens van Oedelem, Aalter en Moerkerke, die eveneens op gezegde heren van Praet teruggaan.

Volgens een schrijven van 15 oktober 1970 en volgens de Jurisprudentie van de Raad van Adel, zou men dat schild met Sint-Andrieskruis en omgekeerde schelp aan Knesselare door officiële erkenning moeten toekennen. Daarmee staat het vast dat de gemeente, dank aan Inspecteur Ryserhove, eerlang een waardig, zinvol en decoratief zegel zal bezitten. Bij gelegenheid durven wij van hem een bijdrage verwachten nopens de oorsprong van dit wapen en ook een andere, betreffend de door hem bestudeerde wijziging van talrijke plaatsnamen te Knesselare.

ROMANO TONDAT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024