Nieuw Gemeentewapen te Knesselare
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 3

Nieuw Gemeentewapen te Knesselare

Op 7 juli 1971 ontving het Gemeentebestuur van Knesselare volgend ontwerp van koninklijk besluit:

«BOUDEWIJN, KONING DER BELGEN,

Aan allen, die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

Gelet op de beslissing van 22 oktober 1970, waarbij de gemeenteraad van KNESSELARE de wens heeft uitgedrukt ertoe gemachtigd te worden gebruik te maken van het wapen dat vroeger in het bezit van deze gemeente was;

Overwegende dat uit geloofwaardige oorkonden blijkt dat de schepenen van KNESSELARE vóór 1795, regelmatig gebruik hebben gemaakt van een bijzonder wapen;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 februari 1837, betreffende de zegels en de wapens der gemeenten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 februari 1913;

Gelet op het eensluidend advies van Onze Raad van Adel; Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van Onze Minister van Buitenlandse Zaken,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :

Artikel 1. — De gemeente KNESSELARE wordt gemachtigd gebruik te maken van het wapen, zoals het hier beschreven en afgebeeld is :
«In goud een keper van keel.  Het schild overtopt door een omgekeerde schelp van goud.»

Artikel 2. — Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit...

VAN KONINGSWEGE,
De Minister van Binnenlandse Zaken
en de Minister van Buitenlandse Zaken».

A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021