Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 1

CONGRES V.V.F. TE GENT

De aandacht van onze lezers wordt gevestigd op het groot congres van de V.V.F. te Gent, de 16 juni 1972, waartoe iedereen kosteloos uitgenodigd wordt.

1) Te 9.30 uur, in het groot auditorium van de faculteit voor wijsbegeerte en letteren, spreekbeurt van Dr. De Rom: «De erfelijkheid bij tweelingen» (met dia's).

2) Viering van Gouverneur De Kinder, Burgemeester Van den Daele en M. Georges Van Damme, uit Eeklo, aan wie een kwartierstaat wordt aangeboden.

3) Eetmaal in het Casino (voor hen die het wensen) - 175 fr, alles inbegrepen, vóór 1 april te storten op P.C.R. nr 9273.82 van de VVF., Wolmarkt 39, 2000 Antwerpen.

4) Te 14.30 uur zeer stipt (want de deuren worden te 14.30 uur gesloten !), opvoering van een toneelstuk door het Vlaams Toneel, groep Gent, onder regie van Oswald Kielemoes : «Zitting van het Leenhof van Watervliet in 1550».  Een unieke gerechtszitting, volgens de oude formulieren van de vierschaar !

5) Voordracht door Dr. Warlop van het Rijksarchief te Kortrijk over zegelkunde (met dia's).

6) Voorstelling van de film «Annemie klimt in haar stamboom», een propagandaband voor de genealogie, volgens scenario van M.W. van Hille en uitgevoerd door Filmclub «Geeraard» van Geraardsbergen.

W.v.H.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024