Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 1

PUBLIKATIES

Woordenboek L. Meyers. — Dit is de laatste kans... om te kunnen genieten van de voorintekenprijs op het zeer bekende woordenboek van L. Meyers: «Verouderde en ongewone woorden» (woordverklaring, 15e à 16e eeuw).  Die voorintekenprijs bedraagt slechts 150 fr.
Te bestellen bij Erik De Smet, Westlaan 8, 9900 Eeklo; tel 77 43 24.

Drs Lieven K. Cumps: Gecommentarieerde sagenverzameling uit de streek van Zuid-Brugge en omgeving. — Bij de uitgeverij E. Veys, Tielt, verscheen in 1971 het merkwaardig volkskundig werk, waarmee dhr. Cumps tot licentiaat in de Germaanse filologie is gepromoveerd.  Wij kunnen de verdiensten van deze verhandeling, onder impuls van Prof. Dr. K.C. Peeters, niet genoeg in de verf zetten.

Deze grote bijdrage tot de kennis van de Westvlaamse volkssage is de rijpe vrucht van persoonlijk veldwerk in tien Zuidbrugse gemeenten: Assebroek, Jabbeke, Loppem, Oostkamp, Sint-Andries, Sint-Michiels, Snellegem, Varsenare, Zedelgem en Zerkegem.  De verzameling bevat 478 sagen en varianten die in hoofdzaak betrekking hebben op de geesten- en toverwereld (427 nrs); ook de duivelssagen en de historische sagen, waarvoor de scheidingslijn soms moeilijk te trekken is, zijn vertegenwoordigd (51 nrs).  Onnodig te benadrukken hoe deze verantwoorde materiaalverzameling voor het nabije Meetjesland eveneens een echte goudmijn vormt, met honderden aanknopings- en vergelijkingspunten.

Het werk telt 382 blz. en verschillende kaarten, het is royaal en prachtig gebonden — op groot formaat — uitgegeven; het wordt bijzonder aanbevolen aan onze leden en volkskundigen.  Te bestellen bij de Drukkerij Erik Veys, Ieperstraat 18, 8880 Tielt, postrekening nr 5885.64 (prijs 550 fr; B.T.W. inbegrepen).

A.R.

 

Wilfried Steeghers — De Staten van Goede van Eeklo (1523-1792) ; een volledige genealogische ontleding. — Deze publicatie van V.V.F. Oost-Vlaanderen omvat drie boekdelen van elk 250 blz., met voorwoord van Inspecteur Ryserhove.  De prijs voor de drie gestencilde delen, aangetekende verzending en B.T.W. inbegrepen, bedraagt 650 fr., indien men vóór 16 april 1972 stort op P.C.A. nr 3896.13 van W. van Hille, Voorzitter V.V.F. Oost-Vlaanderen, Casinoplein 27, 9000 Gent.  Na 16 april 1972 wordt de prijs 750 fr, voor zover de voorraad nog strekt, want in principe zal de oplage gelijk zijn aan het aantal vóórintekenaars op deze datum.  Indien dit onschatbaar naslagwerk - een reuzearbeid van Wilfried Steeghers - kan gepubliceerd worden tegen 1 fr per blad, dan is het door de royale tussenkomst van een Eeklose «mecaenas», die wij hier van harte danken.

W.v.H.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024