Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 2

DE MUNTEN VAN VLAANDEREN (4)

LODEWIJK VAN NEVERS (vervolg) :

In de oude rekeningen stellen we vast dat er ook munten werden geslagen met de beeltenis van een Engel, ten getale van 14.000.  Van de halve engelen vond men slechts een bewijs voor 250 stuks.

Wat betreft de gouden reaal en het gouden schild, deze twee goudstukken vertonen een grote gelijkenis met deze geslagen door Lodewijk van Male.  Ze vormen ten huidige dage nog steeds een onderwerp van diskussie, of ze al of niet ook aan Lodewijk van Nevers kunnen toegeschreven worden.

Wat de zilveren munten van Lodewijk van Nevers betreft, is het de vlaamse groot die werd aangemaakt onder verschillende aspekten, namelijk:

  1. met vermelding MONETA NOVA
  2. zonder de naam van Lodewijk : dit stuk werd geslagen onder Artevelde
  3. zonder naam van de stad: werd geslagen door Lodewijk als represaille, op het feit dat op de andere zijn naam niet werd vermeld. Hiermede wordt definitief de naam van de stad op alle munten weggelaten.

Voorbeelden van vlaamse «groten»:

1. Vz.: MONETA NOVA COMITIS FLAN
Kz.: LUDOVIGUS GOMES FLANDRIE - GAND
2. Vz.: MON. GANDENSIS
Kz.: Gom es FLANDRIE
3. Vz.: MONETA FLANDRIE
Kz.: LUDOVIGUS GOMES

 

     Vier munten
uit de tijd van
Lodewijk van Nevers
(links de voorzijde
en rechts de keerzijde).

 

Nog een muntstuk van Lodewijk van Nevers.

 

LODEWIJK VAN MALE (1346-1384)

Om enerzijds de hoge kosten te betalen van zijn oorlog tegen de hertog van Brabant voor het bezit van Mechelen, en anderzijds te voldoen aan zijn zucht naar ongehoorde weelde, moest deze graaf steeds hogere belastingen heffen.  Zijn ganse regering was gekenmerkt door opstanden van de vlaamse gemeenten, waaronder vooral Gent zich deed gelden.

Hij liet ons nochtans een schitterende serie munten na, bestaande uit 12 verschillende typen van goudstukken, acht verschillende zilverstukken en een in het koper.  Het loont werkelijk de moeite deze stukken afzonderlijk te bekijken, temeer daar sommige ervan helemaal niet zeldzaam zijn en in het bezit van kleine verzamelaars.

1) DE GOUDEN REAAL (4,50 gram) : geslagen tussen 1349 en 1358, eerst te Brugge, nadien te Gent en tenslotte te Mechelen.  In totaal 1.000.000 stuks.
Vz.: LUDOVICUS DEI GRA COMES ETC DNS FLAD.  De graaf zit op een gotische troon, een bloot zwaard in de rechterhand, zijn linkerhand rust op een schild met dubbele arend.  Dit alles gevat in acht halve cirkels.
Kz.: VINCIT REGNAT IMPERAT.  Versierd kruis in vier cirkelbogen.

De gouden reaal (nr 1) van Lodewijk van Male.

2) DE HALVE REAAL (2.15 gram): tussen 1352 en einde 1353 heeft het atelier van Brugge 286.000 halve reaals uitgegeven.  Het type is juist hetzelfde als voorgaande.

3) DE KWART REAAL (1,10 gram) : tussen dezelfde data sloeg Brugge 490.000 kwart reaals, van hetzelfde type als voorgaande.

4) HET GOUDEN LAM (4.60 gram): geslagen tussen 1356 en 1363 te Gent en Mechelen, met het verrassend totaal van 4.178.000 stuks.
Vz.: AGN DEI QUI TOLL PECA MUDI MISERERE NOB: een lam draagt een vaandel met bovenop een versierd kruis. Het geheel omringd door 17 halve cirkels.
Kz.: VINCIT REGNAT IMPERAT: een prachtig kruis, versierd met bogen en bloemen.

Het gouden lam (nr 4) van Lodewijk van Male; voorzijde en keerzijde.

5) HET HALF LAM: is ons slechts bekend uit de oorkonden.

6) DE GOUDEN FRANK (3.86 gram): is beter gekend onder de naam gouden ruiter.
Deze stukken werden alle in Gent geslagen, ten getale van 81.000.
Vz.: LUDOVIC DEI GRA COMES ETC DNS FLADRIE: de graaf te paard voert de vlaamse leeuw op zijn borstschild.
Kz.: VINCIT REGNAT IMPERAT: prachtig versierd kruis.

7) DE GOUDEN LEEUW (5,40 gram): geslagen te Gent tussen 1364 en 1370; slagaantal: 1.253.000.
Vz.: LUDOVICUS DEI GRA COM ETC DNS FLANDRIE : de leeuw draagt een versierde helm en zit op een gotische trede. In de afsnee : FLANDRES.
Kz.: BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI: gebloemd kruis waarrond de letters FLAN.

De gouden leeuw (nr 7) van Lodewijk van Male.

8) DE HALVE LEEUW: van hetzelfde type als voorgaande, doch van de uitersta zeldzaamheid.

9) DE GOUDEN HELM (6.94 gram): het grootste van alle goudstukken onder Lodewijk van Male.
Vz.: LUDOVICUS DEI GRA COM ETC DNS FLANDRIE : gotische hemel, waaronder twee staande leeuwen, welke een vlaams schild torsen, waarboven een rijkversierde helm.
Kz.: BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI: prachtig versierd kruis waarrond: FLAN.

De gouden helm (nr 9) van Lodewijk van Male.

10) 1/3 GOUDEN HELM: terzelfdertijd van de voorgaande munt geslagen, doch van de grootste zeldzaamheid.

11) DE FLANDRES of FRANC A PIED (4.18 gram): enerzijds zo genoemd omdat in de afsnee van deze munt het woord FLANDRES voorkomt, anderzijds «à pied» genoemd omdat de graaf te voet en van kop tot teen, staande op deze munt voorkomt.  Het zijn heel mooie exemplaren.  Van die soort werden er 684.000 geslagen (te Gent).
Vz.: Ludovic Dei G. Comes etc DNS FLAN DRIE : de gekroonde graaf staat recht, bekleed met een harnas, op de borst versierd met de leeuw.  Hij houdt een zwaard in de rechterhand. Zijn linkerhand rust op een schildje met een leeuw.
Kz.: BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI: mooi versierd kruis, met een leeuw in het midden en errond FLAD.

De Franc à Pied (nr 11) van Lodewijk van Male.

12) DE GOUDEN DAALDERS (4,49 gram) werden in grote getale geslagen in Gent en Mechelen.  Totaal: 1.459.000 stuks.
Vz.: Ludovicus DEI GRA COM ETC ONS FLAND: de graaf is gezeten op een versierde troon.
Kz.: VINCIT REGNAT IMPERAT: kruis met bloemen versierd.

(Wordt voortgezet)
JORIS COUDENYS.

Separator

De Munten van Vlaanderen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024