Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 2

Familietijdschrift «De Bargie»

De familienaam «Martens» en de door klankverschuivingen ontstane varianten «Maertens en Mertens» zijn overal in het Vlaamse land verspreid.

Volgens de algemene conclusies van een recent antroponymisch onderzoek vindt men de patroniem «Martens» vooral in zuidelijk Oost-Vlaanderen en in Limburg; «Maertens» is een typisch westvlaamse vorm en «Mertens» komt overwegend in Vlaams Brabant en Antwerpen voor.

Volgens gegevens uit het oud streekarchief woonde reeds in de 16e eeuw een vrij talrijke groep «Martens» in het zuidelijk gebied van het Meetjesland, meer in het bijzonder in de dorpen gelegen langs of nabij het historische riviertje «Dorma» dat bij graafwerken in 1613-1623 in de bedding van de Brugse Vaart verdween.

Waarschijnlijk behoren deze toen dicht bij elkaar gevestigde gezinnen Martens tot hetzelfde geslacht, waarvan de stamvader vermoedelijk in de 13e of 14e eeuw leefde.

Sedert enkele jaren wordt in dit verband door A. Martens, geboren Hansbekenaar, een genealogisch streekonderzoek verricht en documentatiemateriaal verzameld.

Volgens zijn bevindingen woonde te Hansbeke een Jacob Martens (± 1560-1618), die er vanaf 1602 tot aan zijn dood baljuw was van de heerlijkheid; vermoedelijk was hij de zoon van een zekere Christoffel.

Deze Jacob Martens had minstens 5 zonen: Jan, Pieter, Stoffel, Gheeraert en Jaecques.  Nakomelingen wonen nog steeds te Hansbeke of hebben zich, in zover tot nog toe kon worden achterhaald, in de loop der eeuwen gevestigd o.m. te Merendree, Bellem, Nevele, Ursel, Knesselare, St-Joris-ten-Distel, Varsenare, Beernem, Oudenburg, Aalter.

De genealogie en de geschiedenis van dit geslacht wordt broksgewijze medegedeeld in een degelijk en verzorgd driemaandelijks tijdschrift, dat onlangs als «De Bargie» werd herdoopt en waarvan reeds het elfde nummer verscheen.

Wie voor dit familieblaadje interesse heeft kan zich abonneren door storting of overschrijving op p.c.r. 54.30.61 van de promotor Albert Martens, Koersveldlaan 36, 9720 De Pinte; een jaarabonnement kost slechts 70 fr.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024