Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 4

PIERLALA-TREURZANG

  Op de wijze van:
«Het vendel moet marcheren».

 
1. Het is er van gekomen
De Pierlala is dood;
Hij ligt nu in zijn kiste
Al met zijn billekens bloot !
Waarom hebt g'ons verlaten,
Waarom deedt g'ons dat aan ?
Wij lopen nu verloren,
G'hebt ons wat aangedaan !
Waarom, Pierlala, waarom ?...
 
 3. Maar nu zijt ge vertrokken
Naar 't eeuwig paradijs.
Waar waren uw gedachten,
Pier, waart ge nog wel wijs ?
Ge kunt niet meer herbeginnen,
Zoniet kwaamt ge wel weer
En we zouden ook kontent zijn,
Want zonder u gaat het niet meer !
't Is waar, Pierlala, 't is waar !
 
2. 't Was hier «pourtant» zo leutig,
Waar kondt ge beter zijn?
We dansten en we zongen,
We dronken witte wijn.
We keken naar de meiskens
Maar 't bleef al in 't fatsoen
En ging het eens te verre,
't Is dat w'er niet konden aan doen. 
't Was zo, Pierlala, 't was zo !
 4. Wel, Pier, dan wel te rusten
En trek het u niet aan:
We zorgen dat de leute
Bij ons hier blijft bestaan.
Dat was toch wat gij wilde,
Dat was toch uw gedacht ?
We gaan u nu begraven
En feesten dan tot vannacht !
Salut !  Pierlala, salut !

Folklore-Komité - Ursel.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024