Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1973, 6de jaargang, nr. 3

Ofschoon dit artikel handelt over een Brugs museum, nemen wij het graag op, omdat het een ambacht belicht, dat, zoals zovele andere, nog slechts onder een gemechaniseerde vorm voortleeft.

Ontstaan en inhoud van het Brugs Brouwerijmuseum

In 1967 vatte ondergetekende als brouwerszoon het plan op alles wat van ver of van bij met het brouwersambacht te maken had, te verzamelen.  Het begon heel klein in een onbeduidend hoekje «een schorte groot».  Later in december 1967 moest noodgedwongen naar een ruimer lokaal uitgezien worden en aldus werd een kelder van circa 56 m2 ontruimd, gereinigd en ingenomen.  Nu kan het museum gerust zaken bijwinnen en uitbreiden.

Het museum bevat voorwerpen en dokumentatie over mouterij, brouwerij, kuiperij, herberginrichting en herbergspelen, klompen en klompenmakersgereedschap.

1) Mouterij: graan- en keerschoppen, cokesschup, eestgieter, drijfriem met bakjes, brugbalans, enz.

2) Brouwerij: dokumentatie over de Brugse brouwerijen, oude facturen, roerkuipbekleding, roerspanen, peilglazen, hopbalen, gistkuiproerder, tonnen en vaten, bommen en bompapier, pek, houten emmer en wissen, gist- of stortvat, gietemmers, bierbomen, aanschouwelijke voorstelling van oppergisting, prent van de H. Arnoldus, wieklamp, stallantaarn, bierkussen, handfaragon, toestel om vaten op te rollen, houten kranen, ton merk, enz.

3) Kuiperij: voorhamer en drijfhout, drijfkrijt, dessel, krosschaaf, winde, yoegbank, aambeeld, rattestaart, trekschaaf, enz.

4) Herberginrichting : disversiering, bierkannen en -kruiken, bierglazen en -potten, reglementen ter beteugeling van de dronkenschap, kleurprent met godsoog, uitlekbakken, tapinstallaties, enz.

Herbergspelen : handboog, stel ivoren biljartballen, toptafel, pasbaanbollen, wilde pasbaanbollen, krulbollen, vloerbollen, gaaibollen, enz.

5) Klompen en klompenmakersgereedschap : verscheidene klompentypen (uit canada en wilg) door brouwersgasten gedragen.  Gereedschap: kliefhamer en kliefmes, kapmes, destel, putbeitel en puthamer, lepelboor, zool mes, teenmes, hielmes, strijkstok, maatstaf, fijne en grove rits, enz.

Ofschoon het bijna onbekend was mocht het museum zich van in de kinderschoenen in een ruime belangstelling verheugen.  Naast verscheidene groeperingen en individuen kregen wij het bezoek van ettelijke heemkundige kringen.

Al deze mensen keerden zeer tevreden huiswaarts, niet enkel om het lekkere pintje dat zij gratis aangeboden kregen, maar meer nog om het bezoek zelf.

Melden wij nog dat het geïllustreerd boekje van de Heer Jozef Penninck «Het Bier van Brugge» er te koop wordt aangeboden aan de prijs van 40 frank.

ANDRE MAES,
Walplaats 27, Brugge.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024