Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1973, 6de jaargang, nr. 3

DRINGENDE OPROEP

Personen die volgende werken mochten bezitten, of althans weten in welke bibliotheek zij voorhanden zijn, worden dringend gevraagd dit te willen signaleren aan A. Ryserhove, Inspecteur L.O., Kloosterstraat 46, 9890 Knesselare (telefoon 09/7423 17):

            A Hans: Nog Beernem, 1930, 32 blz. (uitgave A. Hans' Roman­bibliotheek, drukk. R. Bracke-Van Geert, Baasrode).

C. van den Cruyssen: Merkwaardigheden uit ons vaderland; de kolonie van Gheel; de hervormingscholen van Ruiselede en Beernem; Brussel, 1883 (2de uitgave), 90 blz.

Victor De Lille: Vlaanderen in beeld en schrift, 1892; met enkele pentekeningen betreffend Maldegem, Adegem en Middelburg; ongeveer 48 blz., eerst verschenen in 't Getrouwe Maldegem, drukk. De Lille.

Heinrich Wandt : Etappenleven te Gent; vertaald en uitgegeven door H. Janssens, Hoveniersstraat 22, Ledeberg-Gent, 1924, twee delen (het eerste deel verscheen in het Duits te Berlijn, met Kerstmis 1920; het tweede te Berlijn-Charlottenburg in september 1921); resp. 176 en 156 blz.

Gedenkschriften van Meester Jozef Braet, door de Duitschers gefusilleerd te Gent den 11 Augustus 1916; in 't Vlaamsch omschreven en besloten door F.D.M.; uitgever Em. Dusauchoit, Meersteeg 16, Gent.

Graag worden deze werkjes gekocht tegen de hoogste prijs of, indien men dit wenst, wordt er slechts kopij van genomen binnen de 24 uur.  Bijzondere dank bij voorbaat !

A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024