Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1973, 6de jaargang, nr. 3

DE MUNTEN VAN VLAANDEREN (7)

Albrecht en Isabella (1598-1621).

Terwijl Philips III in Spanje regeerde, kwam Isabella in het bezit van ons land als dochter van Philips II.  Gedurende hun regeringsperiode hebben de Aartshertogen Albrecht en Isabella al het mogelijke gedaan om een stabiel muntstelsel op te bouwen.  Dat ze daarin grotelijks zijn gelukt moge bewezen worden door het feit dat het muntstelsel door hen in het leven geroepen, in grote trekken bleef bestaan tot rond 1750.  Het bevat twee afzonderlijke periodes:

van 1600 tot 1612 worden te Brugge munten geslagen in kleine hoeveelheden en die minder interessant zijn;

van 1612 tot 1621 echter worden er prachtige stukken geslagen voor Brabant in de muntwerkplaatsen van Antwerpen en Brussel.  Voor Vlaanderen slaat Brugge 10 soorten: waarvan de vier voornaamste:

1) dubbele soeverein: goudstuk van 11,08 gram
Vz : aartshertogen zittend op een troon
(lelie) Albertus et Elisabet dei gratia archiduces
Kz : wapenschild der aartshertogen
Austriae duces Burgundiae et com. Fla etc
2) patagon : zilverstuk van 28,10 gram
Vz.: stokken kruis met vuurslag en gulden vlies
(lelie) Albertus et Elisabet dei gratia
Kz.: wapenschild omringd door ketting met gulden vlies
Arch. D. austr. duces Burg et Co. Fla
3) Schelling: zilverstuk van 5,26 gram
Vz.: gekroonde pauw
Albertus et Elisabet dei gratia
Kz.: wapenschild van de aartshertogen
(lelie) archid. aust duces Burg Co FI(a)
4) drie stuiverstuk: zilverstuk van 2,63 gram
Vz.: gebloemd kruis met leeuw in center
16 kroon 16 albertus et elisabet dei gratia (lelie)
Kz.: wapenschild der aartshertogen
arch aust duces burg Co FI

Wat betreft de munten van de aartshertogen Albrecht en Isabella moeten we toch aanstippen dat Vlaanderen er bekaaid is afgekomen. Antwerpen en Brussel hebben immers prachtige en zeer gegeerde dukatons geslagen met de beeltenis van het echtpaar.

Philip IV (1621-1665).

Daar de aartshertogen stierven zonder kinderen na te laten, kwam Vlaanderen terug aan Spanje, alwaar Philips IV zojuist zijn vader Philips III had opgevolgd.  Hij werd dus ook graaf van Vlaanderen.  Van hem mogen we op gebied van de munten niet klagen, want hij heeft ons landje rijkelijk bedeeld met prachtige munten, zoals we in menige verzameling kunnen bewonderen.  Een paar jaar geleden werd het Nederlandse schip «De Liefde» geborgen, dat rond deze tijd verging.  Het heeft een massa dukatons van Philips IV opgeleverd, waarvan spijtig genoeg vele door het zeewater waren ingevreten, maar toch nog genoeg mooie exemplaren overbleven om vele verzamelaars gelukkig te maken.

In Brugge werden 12 verschillende munten geslagen, waarvan de bijzonderste waren:

1) de dukaton: zilverstuk van 32,48 gram
Vz.: borstbeeld van graaf met brede of smalle kraag
16 lelie 31 Phil 4 D G Hisp et indiar Rex
Kz.: wapenschild opgehouden door twee leeuwen
Archid aust dux Burg et Co Flan
2) de patagon : zilverstuk van 28,10 gram
Vz.: stokken kruis met vuurslag en gulden vlies
(lelie) Phillill 0 G Hisp et indiar Rex
Kz.: wapenschild omringd door ketting van het gulden vlies
Archid aust dux Burg et co flan
3) de schelling: zilverstuk van 5,26 gram
Vz.: rechtstaande leeuw met opgeheven zwaard, steunend op schild
(lelie) Phil IIII Hisp et indiar rex
Kz.: wapenschild op stokken kruis omringd door datum
Archid aus dux bur co fla
4) het oord: koperstukje van 3,82 gram
Vz.: wapenschilden van Oostenrijk, Bourgondië, Vlaanderen
tekst als voorgaande
Kz.: wapenschild van de graaf
tekst als voorgaande

Het is interessant te noteren dat er van de dukatons stukken geslagen werden op dubbele en drievoudige dikte, om geschonken te worden aan hoogwaardigheidbekleders.

(wordt vervolgd)
JORIS COUDENIJS.

Separator

De Munten van Vlaanderen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024