Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1973, 6de jaargang, nr. 3

GROEPSFOTO - EERSTE MIS VAN MONSEIGNEUR DE KESEL

3de paasdag 1927.

Onderste rij: † Veldwachter Aloïs Doom,  † Honoré Blancke (klokkenluider), De Lobel Robert, Tuypens Jozef, Boels Leon,  † Veldwachter Aloïs Savat, † Van Daele Cyriel, Thuys Alfons,  † Boels Jules (centengaarder in de kerk te Adegem),  † Cauwels Octaaf, veldwachter.

2de rij: † Schepen De Vlieger August, De Sufter Petrus (lid kerkfabriek), † Schepen De Bruyckere, † Gemeentesecretaris De Smet Prosper, † Schepen Braet, † Verstrynghe Charles-Louis, † Pastoor Verheecke, Eerw. Heer De Kesel (nu Mgr), † Burgemeester August De Kesel, De Kesel Albert (oud-burgemeester), † De Lobel Emiel, † De Keyser Alfred, † Vervaet Franciscus, † Blomme Camiel (hulpkoster) later koster te Ursel.

3de rij: † Van Waetermeulen Leopold (oud-burgemeester), † Tuypens Raymond, koster), † Dr Herrebaut, † Savat Jules, † Lievens Jules (onderwijzer Jongensschool centrum), † De Baets Edmond (onderwijzer Jongensschool centrum), † Ginneberge Désiré: hoofdonderwijzer Jongensschool Kruipuit, † Van Nevel August (Lid C.O.O.), † Schyvinck August (Lid C.O.O.), † Van Speybroeck Louis (Lid C.O.O.), † Van Poucke Louis: gemeenteraadslid, † De Baets Camiel (Lid C.O.O.), † Matthys August, † Boute Octaaf, † Dr Du Caju, † Verstraete Jules (lid van de kerkfabriek), † Boute Gustaaf (schoolhoofd Jongensschool centrum),  † De Smet Leonard (lid van de gemeenteraad),  † Van Cleemput Octaaf (secretaris Boerengilde), Stationchef.

4de rij: † Boels Louis,  † Vermeire René, De Smidt Robert (gemeenteontvanger), † Verstraete Régule (toneelbond),  † Van de Velde Michel (lid van de muziekmaatschappij),  Hauwenhuyze Alfons (id.),  Verbeke Gustaaf (id.),  † Boels Petrus (bestuurslid muziekmaatschappij),  † Geirnaert: hulp-klokkenluider,  † Sierens Camiel (suisse),  † Foré Henri (Lieve Vrouwmeester),  † Cockuyt Petrus (vaandeldrager van de muziekmaatschappij),  † De Pré Arthur (lid van de muziekmaatschappij),  † De Laere Jules (id.),  † De Pré René (id.),  † D'Aubioul Edgard (id.).

5de rij: † De Baere Leo,  † De Vent André,  † Smessaert Jan-Baptist,  † Van der Jeught Prosper (lid van de muziekmaatschappij),  † De Bruyckere Prosper (id.),  † Goethals Jozef: gemeentebediende,  † De Laere Prosper (muzikant),  † Claeys Maurits (id.),  † De Laere Florent (id.), Van Landschoot Omer (id.),  † Anthierens Petrus, † De Laere Alfons, † De Lobel Prosper,  † De Lobel Emiel,  † De Pré Theophiel (dirigent), Hauwenhuyze Gerard (muzikant),  Goethals Alfons (muzikant),  architect De Waele (muzikant).

Bovenste rij: † De Vlieger Aimable (muzikant),  † De Lobel August (onderwijzer), Van De Velde Cyriel (muzikant),  † Claeys August (lid van de kerkraad),  † Grison Camiel (lid van de C.O.O.),  † Schelstraete Camiel (onderwijzer centrum),  † De Paü Raphael (muzikant), De Laere Cyriel (muzikant),  † De Laere Maurits (postbode),  † Doom Alfons,  † Schyvinck August (toneelbond),  † Borgonjon Edmond (kerkzanger), Goethals Aloïs (muzikant),  † De Laere Leon (muzikant).

Bovenaan: De eerste vlag van de muziekmaatschappij: «De Verenigde Vrienden».

Separator

Hier vindt u een grotere versie van deze groepsfoto.

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024