Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1973, 6de jaargang, nr. 3

OUD MEETJESLAND

Zoals reeds aangekondigd voor nummer 2 van ons tijdschrift starten wij nu met een nieuwe rubriek, onder de titel «Oud Meetjesland».  Daarin zullen bij elke uitgave één of meerdere oude groepsfoto's verschijnen, met de namen van de afgebeelde personen en een daarbijhorende korte historiek omtrent het ontstaan, het onderwerp of de reden van bedoelde foto.

Door oude groepsfoto's verstaan wij fotografische afbeeldingen van vóór 1930, waarop minimum vijf-zes personen voorkomen, niet in familiaal verband; bv. van maatschappijen en verenigingen, feestelijkheden en optochten, groepen ambachtslui, schoolkinderen, jubelvieringen, oudstrijders en opgeëisten, stakende werklieden, sportploegen, reisgezelschappen, toneelopvoeringen, enz.

Niettegenstaande de hoge onkosten zullen wij dergelijke foto's uit alle gemeenten van het Meetjesland opnemen, op voorwaarde dat men ons die even in bruikleen afstaat, samen met een nauwkeurige lijst van de afgebeelde personen, in volgorde en met de juist gespelde familienamen.  Men kan ook nummeren en eventueel de overledenen aanstippen met een kruisje.  Hoe ouder en scherper bedoelde fotografische afdrukken zijn, hoe beter !

Een eerste groepsfoto werd ons aldus bezorgd door de heer P. Van Cleemput, ere-schoolhoofd te Adegem.  De opname werd gemaakt ter gelegenheid van de Eremis van Mgr De Kesel, de latere hulpbisschop van Gent, te Adegem in maart 1927, op 3de paasdag.

Het is slechts een eerste start.  Wanneer wij echter voldoende belangstelling en medewerking krijgen, zullen wij niet aarzelen vanaf volgend nummer zelfs vijf, zes dergelijke grote groepsfoto's regelmatig te publiceren.

A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024