Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1974, 7de jaargang, nr. 3

BELANGRIJK

Zoals gebruikelijk voor tijdschriften, loopt ook het abonnement op ONS MEETJESLAND normaal verder, indien men niet tijdig en schriftelijk afzegt.  Wie niet mocht verlangen zijn abonnement voor 1975 te hernieuwen, wordt dringend verzocht dit uitdrukkelijk te laten weten — vóór 15 februari 1975 — zoniet wordt verondersteld dat men verder wenst lid te blijven en dan ook akkoord gaat het verschuldigde leesgeld te betalen.

DE UITGEVER.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024