Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 4

DE GESCHIEDENIS VAN MIDDELBURG
IN VLAANDEREN

-Bijvoegsel van "Ons Meetjesland" nummer 5, 1976.

Gemeentelijke Kultuurraad Middelburg
---------------------------------------------------

Middelburg: postdatum.

Mevrouw, Mijnheer,

De gemeente Middelburg, gelegen in de uiterste westhoek van de provincie Oost-Vlaanderen, was eertijds één der machtigste en rijkste steden uit het Bourgondische Rijk.  Het werd gesticht in 1462 door ridder Pieter Bladelin, rentmeester aan het Hof van Bourgondië onder Phillips de Goede en tevens schatbewaarder van de riddersorde van het Gulden Vlies.

Middelburg, die eens een prachtige en welvarende Middeleeuwse stad was, staat nu na meer dan 5 eeuwen zelfstandig bestuur, op punt voor goed van de kaart te worden geschrapt, ten gevolge van de fusiewet.

Om zijn rijke geschiedenis nogmaals in herinnering te brengen aan zijn bevolking en de bevolking van de omliggende gemeenten, werd door twee onzer mensen besloten de geschiedenis te herschrijven.  Het is niet de bedoeling van de schrijvers een wetenschappelijk werk op schrift te stellen.  Wat zij wel brengen is een verhaal, een vertelling die door iedereen te begrijpen is, gebazeerd op feiten en tijdstippen die geschiedkundig verantwoord zijn.

Dit verhaal wordt in boekvorm uitgegeven, nadat het reeds gedeeltelijk is verschenen in het plaatselijk parochieblad gedurende de laatste twee jaren.  Het boek verschijnt onder de titel:

"DE GESCHIEDENIS VAN MIDDELBURG IN VLAANDEREN"
HERINNERING AAN EEN RIJK VERLEDEN

Het bevat ongeveer 150 bladzijden, waarvan er 33 bladzijden met een totaal van 80 exclusieve foto's bedrukt zijn.  Deze vormen op zichzelf reeds een mooie verzameling uit.  Het geheel is afgewerk met een stevige omslag waarop een fraaie pentekening van de kerktoren staat.

Het is enkel verkrijgbaar door VOORINTEKENING AAN DE ZEER SPECIALE PRIJS VAN -275- Fr. te storten of over te schrijver op postrekening nummer: 000-0604305-92 van Fl. De Zutter , Dinantstraat 5, 9992 Middelburg.  U kunt ook rechtstreeks bestellen op voornoemd adres tegen de betaling in speciën van 275 Fr.

De intekeningen dienen te geschieden uiterlijk tot en met 15 juni 1976.  Nadien zal de prijs heel wat hoger liggen of zal misschien de bestelling niet meer kunnen aangenomen worden.

- "MAAK KENNIS MET HET VROEGERE RIJKE MIDDELBURG"
- "MAAK KENNIS MET HET KUNSTBEZIT VAN DEZE PERIODE"
- "LEES DE GESCHIEDENIS VAN MIDDELBURG IN VLAANDEREN"

Met beste dank bij voorbaat

Fl. De Zutter en Chr. Vanden Abeele.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024