Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1976, 9de jaargang, nr. 3

BOEREN- EN ANDERE WIJSHEDEN
EN OVER DE MENSEN DIE ZE VERTELDEN

"Als iemand met u maakt veel fatsoen,
Heeft hij u verraden, of van doen !"

Met die woorden stelde Kamiel De Keyser (Oostwinkel, 1852-1932) zijn kinderen op hun hoede tegen vleiers en flikflooiers, terwijl zijn vrouw, Marie Louise Matthijs (Oostwinkel, 1853 - Gent, 1938) hen het volgende leerde:
"Compassie en is geen zalve".

Mevrouw Zoë Meeuws-De Keyser, een dochter van het hogervermeld echtpaar, die mij deze "wijsheden" doorgaf, werd geboren te Oostwinkel in 1896.  Het grootste deel van haar leven bracht ze door in het Meetjesland.  Sinds 1956 woont ze in het Gentse.  Haar levenspad was niet met rozen bestrooid.  Ze kreeg harde en pijnlijke klappen te verwerken, doch in geen enkele omstandigheid verloor ze haar moed en steeds behield ze haar zonnig karakter.  De woorden van haar moeder indachtig, deed ze nooit aan zelfbeklag, noch hield ze ervan door anderen beklaagd te worden.  Het versje dat ze van haar vader hoorde diende haar tot leidraad bij het beoordelen van de mensen met wie ze in kontakt kwam.

Mevrouw Meeuws-De Keyser was de zuster van de wel gekende Pater Redemptorist Alfons De Keyser (Oostwinkel, 1880 - Gent, 1967), een van die straffe missiepredikanten, die vóór de oorlog o.m. in de Meetjeslandse parochies onze mensen de goede, kristelijke wegen hielpen bewandelen.

Dat de volgende "wijsheid" een diepe grond van waarheid bevat heeft meer dan één - binnen en buiten het Meetjesland - tot zijn schade ondervonden.
"Wie pleit om een koe,
Geeft er een aan toe !"

In de studie van notaris R. Bauwens te St-Laureins kan men dit lezen als onderschrift op een in tegels gebakken tafereeltje waarop twee boeren te zien zijn die, de ene aan de kop, de andere aan de staart van een koe aan 't trekken zijn, terwijl een advokaat in toga grijnslachend het beest aan 't melken is.

Mr Albert Gailliaert ("Meester Geeliaert", geboren in 1892), eveneens uit St-Laureins, formuleert dat nog een beetje sterker:
"Wie procedeert om een koe,
Legt er een paard aan toe !"

En mijn vader-zaliger (St.Laureins, 1889 - 1955) bedoelde hetzelfde toen hij mij, meer dan eens, zegde:
"De slechtste overeenkomst is beter dan 't beste proces !"

Mevrouw Emma De Backer-De Backer (echtgenote van Petrus De Backer), die te Assenede geboren werd in 1882, overleed te Maldegem in 1972.  Als goede moeder hield ze haar vier kinderen van jongsaf voor:
"Kinderen kweken is geen schapen wachten !"

En inderdaad, kinderen opvoeden is vooral in onze moderne tijd nog zo simpel niet...

M.V.

Separator

Boerenwijsheden 1, 2, 3

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024